Jobba som vårdare - Cecilia

Hos oss får du möjliggöra ett gott liv

– På Folkhälsan bryr sig de anställda om varandra, och om de äldre som bor i våra hus. Det är det viktigaste, säger Cecilia Hoikka, som är närvårdare och jobbar med personer med minnessjukdomar i ett av Folkhälsans grupphem.

Cecilia Hoikka har jobbat på Folkhälsan i snart sex år, först som vikarie och nu som fastanställd på deltid. Hon betonar att hennes arbete går ut på att hjälpa personer i deras hem, som i det här fallet finns på Folkhälsan.

– Det känns meningsfullt när man kan skapa en positiv känsla hos den andra. Vi kan vara med och göra personens dagliga liv möjligt. Vi ser möjligheterna och kan hjälpa till att uppfylla drömmar.

Hoikka uppskattar att hon får möjlighet att använda sin kreativitet och sina specialintressen i det dagliga arbetet.

– Min huvuduppgift är att möjliggöra och locka var och en att ta del av livet och vardagens glädjeämnen. Jag tänker på hur viktigt det är att man blir bekräftad som den man är och att man själv får bestämma hur man vill ha det och hur man vill bli behandlad.


Stöder och ställer upp

Deltidsjobbet passar egenföretagaren Cecilia Hoikka mycket väl, och hon kan jobba upp till hundra procent om hon vill.

– Arbetsschemat är mycket flexibelt. Jag kan väldigt långt själv önska vilka turer jag vill jobba, och vi får ofta ledigt då vi behöver. Här ställer vi upp för varandra. Om någon har en kris i sitt privatliv kommer någon annan på jobb istället så att man får vara hemma.

Just den goda arbetsgemenskapen betyder mycket. Det uppstår sällan konflikter mellan kollegerna och i fall det gör det så reder man ut det. Det viktigaste är ändå att de som jobbar på grupphemmet är proffsiga och trevliga mot de äldre.

– Vi är alla konstnärer när det gäller bemötande.

Trivs på jobbet

Cecilia Hoikka är utbildad närvårdare inom barnavård, och hon började först som vikarie på Folkhälsan. Då fick hon möjlighet att sätta sig in i vad det innebär att jobba med äldre och gå olika kurser.

En ekonomisk morot är å andra sidan att skiftesjobbet innebär olika tillägg för obekväma arbetstider och veckoslutsjobb, vilket syns tydligt i lönen.

Resursbristen inom äldrevården har varit ett återkommande samtalsämne i medierna under de senaste årtiondena. Cecilia Hoikka anser ändå att hon på Folkhälsan känner att hon kan göra ett gott jobb, då bemanningen är bra.

– Jag trivs bra för vi har inte bråttom, säger hon.

Kontakta personalpoolen

  • Personalpoolen

   Rekrytering

  • tfn:
   050 541 7730

  • Annamaria och Linda ansvarar för Personalpoolen och rekrytering inom Folkhälsans serviceproducerande bolag.

   Visa mer
  • Kontakta