Jobba som ergoterapeut - Sofia

“Bästa möjliga utgångsläget är ju att jag inte längre behövs i personens vardag”

Ergoterapeuten Sofia Lönnvik gör som bäst sitt femtonde år som ergoterpeut på Folkhälsan i Korsholm. Här stöder hon både barn och vuxna i deras dagliga utmaningar.

Läs mer om att jobba på Folkhälsan här

Ofta startar Lönnviks dag i rehabiliteringens utrymmen i Smedsby i Korsholm. Där ska bilen packas med allehanda terapimaterial som kan behövas under dagens alla människomöten.

– Det finns egentligen ingen vanlig dag i den bemärkelsen, utan varje dag betyder nya besök och nya utmaningar. Själv jobbar jag mestadels med vuxna och besöker dem i deras hemmiljö.

– Jag packar bilen full med redskap och så gör jag omkring fyra besök per dag i snitt. Ibland kanske jag också åker via affären ifall vi ska utföra någon köksaktivitet tillsammans med en klient. Ofta är vardagliga sysslor det vi utgår från.

Målsättningen med ergoterapin handlar om att stödja personer i vardagslivet genom dagliga aktiviteter.

– Några har kanske svårigheter med gestaltning. Någon annan med koncentration och uthållighet. En annan med finmotorik. Utmaningarna varierar och vi använder vår kunskap och kreativitet till att hitta lösningar.

Många vuxna kommer till ergoterapin som följd av sjukdom eller olycka som begränsar deras förmåga av klara sig självständigt.

– Många av strokepatienterna har en halvsidesförlamning som gör att det mesta ska läras på nytt. Det medför förstås stora svårigheter i vardagen - och det är här vi kommer in! I ergoterapin tränar vi på att utföra olika hushållssysslor, att sköta sin hygien och få en meningsfull vardag.

Intresset för ergoterapi väcktes redan när Lönnvik inledningsvis utbildade sig till närvårdare.

– Vi hade studiebesök av en ergoterapeut och alla hennes hjälpmedel fascinerade mig från första stund. Och det håller jag fast vid ännu: Om man gillar ett praktiskt, kreativt och mångsidigt arbete - kör! Här får jag använda alla mina styrkor.

– Inget går upp mot stunden när vi tillsammans med en klient knäcker koden till något vi har tränat på tillsammans. Kanske målet för en klient har varit att klä på sig en jacka - och när det väl fungerar och klienten lyckas - ja, den stunden och glädjen är obetalbar!

I sitt förråd har Lönnvik otaliga lådor med spel och pyssel och olika typer av redskap. Men också en förgasare till en moped.

– Den här hittade jag häromdagen och mindes en klient som lärde mig skruva på en sådan. Jag kunde inte skruva förgasare, men det kunde han - och så blev den ett ypperligt redskap i vår rehabilitering!

Lönnvik tränar också personer som har sjukdomar som hela tiden försämrar den fysiska förmågan.

– Det finns förstås olika typer av utmaningar. Sådana som kan rehabiliteras och bli så gott som återställda. Och sedan utmaningar där förmågan hela tiden är nedåtgående. Då kommer ju hela tiden nya utmaningar som behöver tränas. Vi jobbar ju hela tiden med att stärka och göra situationen så bra som möjligt.

– Målet är alltid att klienten ska klara sig så självständigt som möjligt. Bästa möjliga utgångsläget är att jag inte längre behövs i personens vardag.

Rollen som ergoterapeut beskriver hon som väldigt självgående, mångsidig och flexibel. Relationen till klienten är A och O för en framgångsrik rehabilitering.

– Här är förtroende och samarbete allt, också till personens anhöriga och dem som vi jobbar omkring. Ibland jobbar vi också i team med till exempel fysioterapeuter och talterapeuter. Människorna är det som gör det här jobbet så meningsfull.

Lönnvik jobbar kontorstider och rör sig med bil mellan Vörå och Kristinestad. På rehabiliteringen i  Korsholm jobbar för närvarande tre ergoterapeuter.