Grundexamen i idrott

Studera till idrottsledare på Solvalla & Norrvalla

Studera till idrottsledare på Solvalla och Norrvalla och få ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap.

Öppet hus på Norrvalla 12.12.2023
Öppet hus på Solvalla 19.1.2024 & 17.1.2024

Kontinuerlig ansökan är öppen.
Mera information längre ned på sidan.

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 20.2–19.3.2024 via Studieinfo.

Sex stycker studerande poserar för kameran med olika träningsredskap så som innebandklubbor och vikter.

Bästa möjliga studieupplevelse

Vi fokuserar på att ge dig den bästa möjliga studieupplevelsen och inlärningsomgivningen/miljön. Utbildningen är planerad och upplagd enligt våra värderingar: ledarskap, gemenskap och rörelseglädje. Samt runt ditt individuella behov, kunskaper och förutsättningar.

Learning by doing

Under utbildningen kommer du lära dig mycket genom olika praktiska övningar. Utbildningen fokuserar på inlärning genom praktiska ledarskaps- och idrottsövningar samt inlärning i arbete.

Smidiga övergångar från Folkhälsans yrkesutbildning till Yrkeshögskolan Arcada

Samarbetet mellan Yrkeshögskolan Arcada och Folkhälsan tar ännu ett steg vidare. Från och med läsåret 2022–2023 kan du som avlägger grundexamen i idrott smidigt förbereda dig för högskolestudier genom att avlägga en valbar högskoleförberedande examensdel. Efter avlagd examen kan du söka in till utbildningsprogrammet för Idrottsinstruktör (YH) vid Arcada. Om du fått betyget god (eller högre) i examensdelen finns det möjlighet att antas direkt utan urvalsprov.

 

En mångsidig examen

Under studietiden betonas olika områden inom ledarskap och idrott inom följande områden:
- serviceproduktion inom idrott
- hälsofrämjande idrottsrådgivning
- träning och föreningsverksamhet

Studierna omfattar 180 kompetenspoäng
Utbildningen är uppbyggd runt:

 • Idrottsinstruktion
 • Motionsrådgivning
 • Arrangerande av evenemang
 • Företagssamhet och tjänstedesign
 • Pedagogik och ledarskap

Valbara examensdelar som studerande kan inrikta sig på

 • Simundervisning och simövervakning
 • Att leda gruppträningar
 • Att arbeta som tränare i en förening
 • Testning samt träningsplanering
 • Upplevelseidrott
 • Hälsofrämjande motionsrådgivning

Om studierna

Under studierna lär du dig grunderna inom ledarskap via de vanligaste idrottsgrenarna och hur du instruerar olika målgrupper i dessa. Du bekantar dig också med hur idrottsväsendet är organiserat i samhället och får en gedigen grund om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Du kan också kombinera idrottsledarexamen med en studentexamen eller tidigare studier. Studietiden är 2-3 år för dig beroende på din bakgrund och omfattar 180 kompetenspoäng (kp) varav 30 kp är utbildning i arbete (arbetspraktik)

I studierna fokuserar vi på den studerandes individuella behov, tidigare kunskaper och förutsättningar. Arbetssättet är fall- och situationsinriktat, där du lär dig leda och instruera i autentiska situationer och genom inlärning ute i arbetslivet (= praktik).

Kursupplägget utgår från praktisk tillämpning. De gemensamma examensdelarna (= allmänbildande studier såsom språk, naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap) är i hög grad integrerade i den mera yrkesinriktade utbildningen.

I samband med studierna på Norrvalla har du goda möjligheter till egen träning i fotboll, friidrott, skidåkning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid. Träningarna på Campus Norrvalla är gemensamma med Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

I samband med studierna på Solvalla har du goda möjligheter till självständig egen träning i våra mångsidiga idrottsutrymmen. Du kan alltså ta chansen att utvecklas i den egen idrottsgren samtidigt som du får en yrkesexamen. Solvalla Idrottsinstitut fungerar även som Finlands boxningsförbunds träningscentrum.

Studierna är kostnadsfria, men som studerande behöver du utöver normal idrottsutrustning för inne och utebruk också ha individuell utrustning för b.la. skididrott, isspel och friluftsliv, vilket kan medföra utgifter. På både Solvalla och Norrvalla erbjuder vi kostnadsfritt internatboende, inklusive måltider må-fre.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom idrott och välmående ökar hela tiden. Befolkningens åldersstruktur förändras, vilket kräver satsningar på arbetsförmåga och hälsa, samtidigt ökar också behovet av att arbeta med barn och unga. Inom dessa sektorer finns goda arbetsmöjligheter.

Urvalsprov till Grundexamen i idrott/Idrottsledare*

Urvalsprov på Solvalla idrottsinstitut ordnas 7.5.2024.
Urvalsprov på Norrvalla ordnas 15.4.2024.


Funktionsförmåga: Kroppskontroll, koordination & ledarskap
- Kroppskontroll och rytmik
• Ett test där kroppskontrollen, förmågan att röra sig till musik och kreativiteten testas
• 1-2 stegserier i rytm till musik
• Allmän kroppkontroll
• Handstående mot vägg

- Bollspel
• Färdighetsbana där en del av de vanligaste bollspelen testas
• Test av spelfärdigheter och förmåga

- Fystest (Beep-test)
• Ett test där den fysiska funktionsförmågan testas

- Simtest/simning

- Instruktionsövning
• Som uppgift att planera och instruera (ca 3 min/person) tex: en lek, ett spel, en tävling eller en färdighetsövning enligt en utlottad rubrik:

- styrka
- snabbhet
- koordination
- att hoppa
- att kasta
- att springa
- flexibilitet och rörlighet
- att snurra
- att balansera

Social kompetens och uttryckningsförmåga: Vilja och kunskap för växelverkan och förmågan att uttrycka sig själv på olika sätt
- Intervju
• Individuell intervju
- Gruppuppgift
• En gruppdiskussion med gemensamt tema, där man utvärderar växelverkan och förmågan att uttrycka sig muntligt
• En kort uppsats som skrivs på basen av ett material. Mäter läsförståelse och förmågan att uttrycka sig i skrift

* Vi förbehåller oss rätten till förändringar i urvalsprovets uppbyggnad

 

 

Ansökan

Den 12 december kl. 17.00 - 20.00 ordnas öppet hus för alla som vill bekanta sig med utbildningen Grundexamen i idrott.
 
Programmet består av:
• Gemensam middag i Elsas kök
• Info till vårdnadshavarna i auditoriet
• Idrottsaktiviteter i idrottshallen
• Samarbetsövningar
• Frågesporter
• Rundvandring vid internatet
 
Var?
Vid Campus Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 Vörå
 
Anmäl dig senast 8.12 till:
anna.pensar-kuivamaki@folkhalsan.fi
 

OPEN HOUSE på Solvalla
19.1.2024 kl. 9-14 17.1.2024 kl. 18

Är du intresserad av att studera till idrottsledare?
Vi håller öppet hus på Solvalla fredagen 19.1.2024 kl. 9-14 för alla som är intresserade av att bekanta sig med idrottsledarutbildningen, Grundexamen i idrott. Under ditt besök har du möjlighet att delta i idrottsledarutbildningens lektioner under deras vanliga skoldag samt bekanta dig med våra utrymmen.
Anmäl dig till Jonna senast 17.1 (kontaktuppgifter finns nedan).

Infokväll för föräldrar
Vi ordnar infotillfälle åt föräldrarna onsdagen 17.1.2024 kl. 18 på plats på Solvalla med möjlighet att delta på distans.
Ifall du önskar delta distans hittar du länken här närmare tillfället.
Ingen anmälan behövs men var gärna i kontakt om du har frågor.

jonna.danielsson@folkhalsan.fi, tfn 044 488 3040

Kontinuerlig ansökan, kontakta Jonna Danielsson jonna.danielsson@folkhalsan.fi

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 20.2–19.3.2024 via Studieinfo.

Kontinuerlig ansökan via Studieinfo

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 20.2–19.3.2024 via Studieinfo.

Då du efter grundläggande utbildning söker till yrkesinriktad grundexamen får du:

 • 6 poäng om du går ut grundskolan under ansökningsåret eller föregående år, ELLER:
 • 6 poäng för vissa studier efter grundskolan, t.ex. tionde klassen

Fr.o.m våren 2023 får du också 6 poäng för utbildning som handleder för examensutbildning, HUX (minst 19 veckor)
Dessutom:

 • 1-16 poäng för allmän skolframgång
 • 1-8 poäng för betonade vitsord

Gymnastik, bildkonst, musik, slöjd, huslig ekonomi (medeltal för de tre bästa ämnena)

 • 0-10 poäng för inträdes- och lämplighetsprov (Norrvalla 24.4.2023, Solvalla 11.5.2023)
 • 2 poäng för ditt första yrkesutbildningsönskemål


Den sökande deltar i inträdes- och lämplighetsprovet för sitt högsta ansökningsmål. Ifall du har sökt till grundexamen i idrott till andra läroanstalter flyttas inträdesprovresultatet automatiskt till de lägre ansökningsmålen.

Om du inte deltar i inträdes- och lämplighetsprovet, kan du inte antas till utbildningen.

Kontakt

  • Jonna Danielsson

   Studiesekreterare och fakturering

  • tfn:
   044 488 3040

  • Jonna ansvarar för fakturering inom Folkhälsan Utbildning Ab

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Jåfs

   utbildningskoordinator, Norrvalla

  • tfn:
   044 788 1024

  • Kontakta
  • Anna Pensar-Kuivamäki

   Rektor och enhetschef, Norrvalla

  • tfn:
   050 577 2548

  • Kontakta
  • Michael Ek

   Bitr. rektor för Solvalla

  • tfn:
   044 788 5955

  • Kontakta