Folkhälsan i Eckerö

Folkhälsan i Eckerö

Hälsa i olika former - nära dig, i Eckerö.

Folkhälsan i Eckerö ordnar hälsofrämjande kurser så som vattengymnastik, utbildningar och föreläsningar samt andra sammankomster för alla åldrar. Under sommaren ordnas sommarsimskola i Böle.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

2 st. i

Kontakt

Ordförande

Sundholm-Mattsson Maria

0408436178
maria.sundholm-mattsson@aland.net

Sekreterare

Mattsson Gunilla

04573431974
jog.mattsson@aland.net

Kassör

Zukovski Ivana

0406540474
ivana.zuki@hotmail.com

Styrelsemedlem

Andersson Seija

0505386084
seija.andersson@pp1.inet.fi

Berthén-Eklund Britt

04573587962
britt.berthen.eklund@kst.ax

Enbär Jenny

jenny.enbar@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Eriksson Petra

0401731216
petraeriksson1970@hotmail.com

Simombud

Sundholm-Mattsson Maria

0408436178
maria.sundholm-mattsson@aland.net