Understödsföreningen Folkhälsan i Jakobstad med omnejd

Understödsföreningen Folkhälsan i Jakobstad med omnejd

Understödsföreningen Folkhälsan i Jakobstad med omnejd understöder de närliggande Folkhälsanföreningarnas verksamhet. Föreningen har en styrelse men är ingen egentlig medlemsförening.