Folkhälsan i Tjöck

Folkhälsan i Tjöck

Föreningens syfte är i första hand hälsofrämjande verksamhet.

Bli medlem

Sommarsimskola ordnas i samarbete med Folkhälsanföreningen i Kristinestad. Flera motionsgrupper samlas regelbundet under året. Karakafé och Syrsorna träffas varannan vecka.

Vi arrangerar också föreläsningar och temakvällar. Dessutom säljer vi majblommor, luciamärken och Folkhälsanprodukter. 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.