Folkhälsan i Tjöck

Folkhälsan i Tjöck

Föreningens syfte är i första hand hälsofrämjande verksamhet.

Bli medlem

Sommarsimskola ordnas i samarbete med Folkhälsanföreningen i Kristinestad. Flera motionsgrupper samlas regelbundet under året. Karakafé och Syrsorna träffas varannan vecka.

Vi arrangerar också föreläsningar och temakvällar. Dessutom säljer vi majblommor, luciamärken och Folkhälsanprodukter. 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Kärr Carmela

0404147219
Carmelascarmelas@gmail.com

Vice Ordförande

Eklund Annica

0400898024
annica.c.eklund@gmail.com

Sekreterare

Holmberg Rose-Marie

0409115364
rose_marie_holmberg@hotmail.com

Kassör

Eklund Annika

0400422732
annika.eklund@narpes.fi

Styrelsemedlem

Kettu Johanna

0505721090
johanna.kettu@gmail.com

Mitts Göta

0407272573
sommar.vik@hotmail.com

Sundnäs Pia

0400711382
pia_sundnas@hotmail.com

Thomasfolk Susanne

0400923147
niklas.thomasfolk@krsnet.fi

Simombud

Ek Pia

pia_mitts@hotmail.com