Folkhälsan i Terjärv

Folkhälsan i Terjärv

Målet för vår föreningsverksamhet är att alla som deltar ska känna gemenskap, glädje och välmående.

Bli medlem

Föreningen ordnar sommarsimskolor i Högnabba och kyrkbyn. Nästan alla Terjärvbor har tagit del av dem. Att kunna simma är viktigt, det kan rädda liv men också ge motion och stimulans för alla sinnen. I simskolan sysselsätter vi bygdens ungdomar och ger dem värdefull arbetserfarenhet.

Dessutom ordnar vi olika kortkurser och föreläsningar om aktuella ämnen och saker som vi tror kan intressera Terjärvborna. Idéer och förslag till verksamhet tas gärna emot av föreningens styrelsemedlemmar.

Sommargympa vid Högnabba danspaviljong är en omtyckt kurs som återkommit flera somrar. Vi ordnar gärna olika motionskurser även vintertid och försöker komplettera andra arrangörers kurser.

För barn ordnar vi musiklekis, olika friluftsaktiviteter och familjecafé.

Matskolan och MiMoSel (Minne-Motion-Rörelse) är exempel på grupper som vi ordnar för äldre.

I samarbete med rådgivningen hyr vi ut blodtrycksmätare och en barnbilstol för barn. Kontakta rådgivningen på Hörbyvägen 2 i Terjärv.

Folkhälsans adresser (inbetalningar) finns till salu vid butiken Jakri bredvid restaurang Marinas.

Vi samarbetar gärna med andra aktörer, med gemensamma krafter kan vi få till stånd mycket gott. Tillsammans mår vi bättre!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inget insatt i systemet.

Kontakt

Ordförande

Grankvist Pia

Sekreterare

Kärkinen Eija-Leena

Kassör

Nykänen Eivor

0408467522
Eivor@windowslive.com

Styrelsemedlem

Backman Margita

Byskog Anette

Engblom Ellinor

Möller-Nilsson Annika

Pitkänen Tiina

Svartsjö Tina

Virsula Sanna

Simombud

Byskog Anette

Engblom Ellinor