Folkhälsan i Pörtom

Folkhälsan i Pörtom

Vi ordnar verksamhet för människor i alla åldrar.

Bli medlem

Föreningen ordnar sommarsimskola vid bassängen i Pörtom.

Vi ordnar också karacafé och trivselcafé för äldre och under vinterhalvåret. Verksamheten är mycket uppskattad och besöks av 10 40 deltagare varje gång.

Dessutom delar ut cykelhjälmar till alla förskolebarn i Pörtom, en tradition som föreningen hållit på med sedan 1987.

Vi säljer majblommor, lucia-pins, kalendrar och adresser. 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Kosonen Lisbeth

lisbeth.kosonen@bob.fi

Vice Ordförande

Sved Sandra

0503739055
sandra.sved@gmail.com

Sekreterare

Höst Anna-Karin

0503033653
annakarin.host@gmail.com

Kassör

Sten Nathalie

nathalie.sten@gmail.com

Styrelsemedlem

Heikfolk Pia

0505664033
piaheik@hotmail.com

Holmfors Kristina

Simombud

Bäck Julina

0505624366
julinaback89@gmail.com

Högback Anna

Sved Sandra

0503739055
sandra.sved@gmail.com