Folkhälsan i Närpes

Folkhälsan i Närpes

Föreningens syfte och målsättning är i första hand hälsofrämjande verksamhet.

Bli medlem

Vi ordnar baby- och familjesim samt simlekskola i Närpes simhall, både höst och vår. Sommarsimskolan ordnas i Närpes simhall under juni månad.

Vi ordnar Må bra-cafe i Töjby f.d. skola, Må bra-cafe i Jakobsgården (Yttermark), Trivselcafe i Pjelax fd Sb:s klubblokal, Trivselcafé och Karacafe i Samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes och Mamma- och barngrupp i Päivis utrymmen.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

18 st. i