Folkhälsan i Larsmo

Folkhälsan i Larsmo

Vi vill motivera och ge möjlighet till trevlig rörelseglädje samt goda och hälsosamma vanor.

Bli medlem

Simskolor är vår viktigaste verksamhetsform. Simskolorna anordnas sommartid vid fem olika stränder i Larsmo.

En mycket aktiv verksamhetsform utgör även våra gågrupper, där social gemenskap och uppehållandet av en god kondition är viktiga beståndsdelar. Gågrupperna är igång i åtta olika delar av kommunen.

Vattengymnastiken vid Östanlid är en uppskattad motionsform och samlar tre olika grupper.

Under sommaren anordnar vi någon form av sommargymnastik. Vi har bland annat prövat på zumba och afrodance och hoppas kunna fortsätta med det i någon form framöver.

Vid Sandlundens åldringscenter ordnar vi Mimosel och Rörelseglädje för äldre Larsmobor.

Vi understöder Cronhjelmskolan, där åk 7-9 verkar, genom att årligen ge ett bidrag till skolans antidrogkampanj.

Tillsammans med fritidsnämnden i Larsmo och kommunens idrottsförening LIF arrangerar vi varje höst Ruskamarschen; en vandringsdag där många larsmobor aktivt deltar.

Vartannat år arrangerar vi någon form av utfärd som samtidigt utgör en Må bra-dag för våra medlemmar.

Förutom ovan nämnda verksamheter strävar vi efter att då och då ordna en föreläsning för allmänheten.

Under sommarmånaderna hyr vi ut flytvästar i olika storlekar. Dessa finns till förfogande vid Strandis. 

Vi arrangerar just nu följande kurser och evenemang

Om inga kurser visas så finns det just nu inte några insatta kurser.

14 st. i

Kontakt

Ordförande

Nyfelt Eva

0505948452
evanyfelt@hotmail.com

Vice Ordförande

Haglund Ann-Sofie

0503083674
ann-sofie.haglund@multi.fi

Sekreterare

Berglund Anna

0451340791
berglundannam@hotmail.com

Kassör

Strömsnäs Nina

0503560802
nina.stromsnas@outlook.com

Styrelsemedlem

Aho-Eklund Emma

0503369087
aho.emma@outlook.com

Esselström-Lillqvist Sandra

0504105053
sandra.esselstrom@gmail.com

Kelloniemi Marina

0503421176
marina.kelloniemi@gmail.com

Kivilehto Mika

0503390034
mika.kivilehto@gmail.com

Tupeli Susanna

0503702605
susanna.tupeli@hotmail.com

Simombud

Storbacka Mikaela

0505963416
mikaela.storbacka@nykarleby.fi