Folkhälsan i Korsnäs

Folkhälsan i Korsnäs

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs är en förening vars främsta uppgift är att ordna simskolor.

Bli medlem

Föreningen ordnar simskolor vid kommunens två stränder, Molpe och Harrström. I simskolan som Folkhälsan i Korsnäs ordnar får barn som fyller sex år under innevarande kalenderår börja. Till föreningens simskoleverksamhet hör också lek och plask sommartid för barn i 3–5 års ålder tillsammans med en vuxen.

Föreningen ordnar och deltar i olika hälsofrämjande evenemang i Korsnäs kommun. Målet är att årligen erbjuda någon form av hälsofrämjande verksamhet till alla, ung som gammal, i Korsnäs kommun.

 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

6 st. i