Folkhälsan i Gamlakarleby

Folkhälsan i Gamlakarleby

Folkhälsan i Gamlakarleby vill arbeta för att stöda både unga och gamla, genom olika verksamheter.

Bli medlem

Vår förening har hand om eftermiddagsvården vid Chydenius skola.

Simskola för barn i förskolan och lågstadiet ordnas 3–4 gånger per år vid simhallen Vesiveijari i Karleby.

Familjecafé hålls torsdagar kl. 911 vid Emeliehemmet, Sjukhusgatan 11, och ordnas tillsammans med Folkhälsan i Karleby.

Vår förening ordnar olika typer av föreläsningar och evenemang och tar gärna emot förslag på sådana av våra medlemmar.

Man når oss på e-postadressen folkhalsan.gamlakarleby@gmail.com.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Wilenius Eva

0442816620
wilenius.eva@gmail.com

Vice Ordförande

Slotte Catarina

0405140613
cati.slotte@anvianet.fi

Sekreterare

Hjulfors Jenny

0407172711
jennyhju@gmail.com

Kassör

Wilenius Eva

0442816620
wilenius.eva@gmail.com

Styrelsemedlem

Uusitalo Charlotta

0505905311

Åbacka Heidi

0456258422
Heidi.abacka@edu.kokkola.fi

Simombud

Hartman Maria

0401321680
mariapatriciahartman@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Holm Gunvor

0500362372
gunvorsmholm@anvianet.fi

Slotte Anja