Folkhälsan i Esse

Folkhälsan i Esse

Föreningen Folkhälsan i Esse r.f. grundades år 1933.

Bli medlem

Vi upplever att den viktigaste uppgiften för oss i föreningen är att ordna simskolor i och med att Esse å flyter genom alla byar i Esse. Det är en trygghet att veta att så många barn som möjligt lär sig att simma. Simskolor hålls i Ytteresse och i Lappfors på sommaren. Vid Nasa simstrand i Ytteresse finns föreningens bastu som sommartid används för att värma frusna och kalla simskolebarn och vintertid är bastun samlingspunkt för ivriga vinterbadare som träffas en gång per vecka.

Olika typer av vattenverksamhet ordnas vid terapibassängen vid Folkhälsan Östanlid i Jakobstad.

Aktivt Seniorliv ordnas varannan vecka vid Essehemmet för alla seniorer i Esse.

I vår Facebookgrupp hittar du info om aktuella händelser.
Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

7 st. i

Kontakt

Ordförande

Gunell Daniel

0500767248
danielgunell@hotmail.com

Sekreterare

Björkskog Annika

408431828
annika.bjorkskog@multi.fi

Kassör

Sandvik Annika

0406390675
annika.sandvik80@gmail.com

Styrelsemedlem

Ahlvik-Fors Tore

ahlviks.garage@gmail.com

Erikson Alexandra

0505358108
alexandra.erikson@gmail.com

Kung Ann-Sofie

0503440265
ann-sofi.kung@outlook.com

Söderman Nina

0505923085
nina.hermann@live.se

West Gunilla

0407039248
gunillawest@hotmail.com

Ersättare i styrelsen

Elvström Cajsa

0503799580
cajsa_back@hotmail.com

Simombud

Ray Sara

0503651569
saratherese.ray@gmail.com