Föreningar i Österbotten

Föreningar i Österbotten

I Österbotten finns 34 aktiva Folkhälsanföreningar från Karleby i norr till Sideby i söder. De flesta av Folkhälsans föreningar ordnar simskola under sommaren eller på vintern. Läs mera om varje förenings verksamhet på deras sida. Välkommen med i verksamheten och som medlem (om du inte redan är det)!