Folkhälsan i Pojo

Folkhälsan i Pojo

Folkhälsan i Pojo grundades år 1932. Vi är en förening som ordnar verksamhet för olika åldrar i Pojonejden.

Simskola

Simskolan för barn som fyllt 5 år ordnas vanligtvis i juli månad på våra ständer Gumnäs och Flacksjö.

Simskolan pågår i 2 veckor på vardagarna, förmiddagarna i Gumnäs och eftermiddagarna i Flacksjö. Skild grupp för nybörjare och längre hunna. 1 h / gång / grupp.

På stranden finns 1–2 simlärare samt 2 lekledare och grupperna kan bestå av max. 20 barn.
Aktuell info om årets simskolor hittar ni på vår Facebooksida. Vid vidare frågor kan ni även kontakta våra simombud.

Sommarklubb:

Sommarklubben ordnas oftast i juni månad och varar i 3 veckor. På vardagar mellan 9–16. Riktar sig till elever som gått ut klass 1 och 2. Klubben ordnas på Stämbacken i Pojo.

Matkurs för seniorer:

Vi ordnar matkurser för seniorer på Högåsa i Pojo. Vi är en liten grupp som lagar mat tillsammans, har roligt och bekantar oss med nya smaker. Nästa kurs ordnas hösten 2022.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.