Folkhälsan i Pojo

Folkhälsan i Pojo

Folkhälsan i Pojo grundades år 1932. Vi är en förening som ordnar verksamhet för olika åldrar i Pojonejden.

Simskola

Simskolan för barn som fyllt 5 år ordnas vanligtvis i juli månad på våra ständer Gumnäs och Flacksjö.

Simskolan pågår i 2 veckor på vardagarna, förmiddagarna i Gumnäs och eftermiddagarna i Flacksjö. Skild grupp för nybörjare och längre hunna. 1 h / gång / grupp.

På stranden finns 1–2 simlärare samt 2 lekledare och grupperna kan bestå av max. 20 barn.
Aktuell info om årets simskolor hittar ni på vår Facebooksida. Vid vidare frågor kan ni även kontakta våra simombud.

Sommarklubb:

Sommarklubben ordnas oftast i juni månad och varar i 3 veckor. På vardagar mellan 9–16. Riktar sig till elever som gått ut klass 1 och 2. Klubben ordnas på Stämbacken i Pojo.

Matkurs för seniorer:

Vi ordnar matkurser för seniorer på Högåsa i Pojo. Vi är en liten grupp som lagar mat tillsammans, har roligt och bekantar oss med nya smaker. Nästa kurs ordnas hösten 2022.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Fiskars Lotta

0414483566

Vice Ordförande

Heerman Gunilla

0405874442

Sekreterare

Viljanen Karin

0407194833
karinviljanen05@gmail.com

Kassör

Björkqvist Marina

Styrelsemedlem

Heerman Gunilla

0405874442

Knape Janina

Sohlman Stina

Ersättare i styrelsen

Knaapinen Helny

045127928

Sontag-Himmelroos Ulla

Simombud

Knape Janina

Sohlman Stina