Folkhälsan i Munksnejden

Folkhälsan i Munksnejden

Vi ordnar bland annat simskola, park- och vattengympa samt sommarklubb för våra medlemmar.​

Tölö simhall renoveras och under den tiden hålls simskolan i Britas simhall, med start januari 2018. Undervisningen sker torsdagar och fredagar i fem grupper: två för nybörjare, två fortsättningsgrupper och två teknikgrupper. Två simlärare leder grupperna. Gruppstorleken hålls samma som tidigare år för att försöka hålla en bra standard på undervisningen. Feedback av kursdeltagarna samlas in kontinuerligt för att lättare kunna försäkra att undervisningen är ändamålsenligt och av bra kvalitet.

Föreningen erbjuder vattengymnastik för sina medlemmar en gång i veckan.

Parkgymnastik ordnas i juni och augusti varje onsdag kväll kl 19.00-20.00.

Sommarklubbens verksamhet ordnas under sommarmånaderna förutsatt att föreningen har tillgång till samma utrymmen som tidigare. Ifall utrymmet är under renovering, övervägs andra möjligheter. Klubben ordnas i juni och de två första veckorna i augusti. År 2020 ordnas ingen sommarklubb.

Majblommor och luciamärken delas ut i Munksnäs och Haga lågstadieskolorna. Majblommor delas ut och säljs även på 1 maj i Kajsaniemi. År 2020 är Majblomsförsäljningen flyttad till hösten.

Projektet med julkort för ensamma äldre projektet fortlöper.

Välkommen med!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.