Folkhälsan i Drumsö

Folkhälsan i Drumsö

Folkhälsan i Drumsö r.f. är en förening grundad 1986 vars främsta verksamhet är det öppna daghemmet Tallen på Drumsö. På Tallen träffas barn i åldern 0-6 år tillsammans med sina vårdare för att umgås, dricka kaffe, leka, sjunga och spela. Vi träffas varje tisdag kl. 9.30-12.30 och fredag kl. 9.30-12 i ungdomsgårdens utrymmen på Drumsö, Smedjeviksvägen 10 a D (bibliotekshuset på Drumsö). Välkommen med!

Föreningens epostadress: tallenpadrumso@gmail.com 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

1 st. i

Kontakt

Ordförande

Lyyrtö Jenni

Vice Ordförande

Lindqvist Christine

Sekreterare

Rönnberg Minna

Kassör

Lindqvist Christine

Styrelsemedlem

Rönnberg Minna