Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu

Folkhälsan i Nagu r.f. är en aktiv och engagerad förening i det lokala samhället.

Bli medlem

Folkhälsan i Nagu är en aktiv förening vars vision är att vara två steg före då det gäller befolkningens hälsa. För barn ordnas olika motionsjippon, för föräldrar ordnas Familjecafé och för att ge öns äldre befolkning en möjlighet till välmående ordans Må bra-dagar. Till Folkhälsans årliga verksamhet hör t.ex. barnlägren och simskolan på sommaren samt Luciafirandet och barnens nyår i december. Föreningen samarbetar mycket med andra lokala föreningar och aktörer och bidrar på det sättet till hobbymöjligheter för barn och unga på Nagu. 


Tack vare intäkterna från medlemsavgifterna kan vi fortsätta med olika typer av verksamhet i Nagu. Nya medlemmar är alltid välkomna i verksamheten. Styrelsen fungerar som arrangörer av evenemang, men även utomstående är varmt välkomna att ställa upp. Vi förnyar vårt utbud av aktiviteter och evenemang enligt de lokala behoven. Om du har önskemål eller idéer är det enkelt att kontakta oss per e-post eller telefon. 

Följ oss på vår Facebooksida för att bli uppdaterad om vår verksamhet.  

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.