Folkhälsan i Korpo

Folkhälsan i Korpo

Folkhälsan i Korpo är en förening med cirka 120 medlemmar i Åbolands skärgård. Vi ordnar bland annat simskola, vaksim och Lucia.

Bli medlem

 

Du kan kontakta oss via e-postadressen
korpofolkhalsan@gmail.com

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Runeberg Robert

+358 50 5883003
robert.runeberg@gmail.com

Vice Ordförande

Husberg Ellen

0407088289
ellen.husberg@gmail.com

Sekreterare

Bonnevier Katja

+358405844559
katja.bonnevier@gmail.com

Kassör

Näsman Heidi

0504082427
nasmanheidi@gmail.com

Styrelsemedlem

Bonnevier Katja

+358405844559
katja.bonnevier@gmail.com

Garcia Menendez Laura

0451702169
laugarcime@gmail.com

Simombud

Garcia Menendez Laura

0451702169
laugarcime@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Lagström Maria