Folkhälsan i Kimito

Folkhälsan i Kimito

Folkhälsan i Kimito ordnar hälsofrämjande verksamhet som strävar till att upprätthålla såväl den fysiska som psykiska hälsan för olika åldrar. Lokalföreningen har i dag cirka 285 medlemmar.

Bli medlem

Simkunnighet är en hjärtesak för lokalföreningen och vi ordnar varje sommar simskola på vår egna vackra simstrand Solbad. Simstranden är populär för såväl ortsbor som sommargäster. Lokalföreningens aktiva styrelse satsar mycket på trivseln vid stranden för att uppmuntra till vistelse där. I december ordnar lokalföreningen varje år Lucia, en fin tradition som sprider glädje och förenar över åldersgränser.

Utöver detta ordnar lokalföreningen varierande verksamhet från år till år där vi hoppas kunna skapa gemenskap, rörelseglädje och modet att prova på något nytt.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

1 st. i

Kontakt

Ordförande

Lindström Dan

0443770807

Vice Ordförande

Lindroos Jörgen

0405708763
jorglenlind@gmail.com

Sekreterare

Gestranius Tove

tove.gestranius@kimitoon.fi

Kassör

Wretdal-Lindström Cathina

0400476984
cathina.wl@gmail.com

Styrelsemedlem

Gestranius Tove

tove.gestranius@kimitoon.fi

Gustafsson Henrika

0400705503
henrika.sjoholm@gmail.com

Illman Mathias

0400328474
illman_87@hotmail.com

Lindroos Jörgen

0405708763
jorglenlind@gmail.com

Lindström Dan

0443770807

Törnqvist Nicolina

0407234146
nicolinatornqvist@gmail.com

Simombud

Hakola Sofia

0445241294
sofiamhakola@gmail.com

Lindroos Jörgen

0405708763
jorglenlind@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Heinonen Gisela

0443098606
gisela.gia@hotmail.com

Tuomela Sofie

0400365146
sofie.tuomela@hotmail.com