Folkhälsan i Hitis

Folkhälsan i Hitis

Bli medlem

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

Kontakt

Ordförande

Liljeqvist Tanja

0405352105
tanja.liljeqvist@kasnas.com

Sekreterare

Alanne Anki

0414360500
anki.mickelsson@gmail.com

Kassör

Granlund Anette

0503578640
anette.abrahamsson2@gmail.com

Styrelsemedlem

Fihlman Anna

0407050192
anna.fihlman@live.com

Granroth Andrea

0400452862
andreagranroth@gmail.com

Gustafsson Tina

0407584749
tina.gustafsson.soders@gmail.com

Rehn Pilvi

0407682569
rehn.pilvi@gmail.com

Örnell-Backman Jenny

0405891798
jenny@lillbackagard.net

Simombud

Alborg Synnöve

Fihlman Anna

0407050192
anna.fihlman@live.com

Rehn Pilvi

0407682569
rehn.pilvi@gmail.com

Sundqvist Jenny

0408457543
sundqvistjenny@hotmail.com

Örnell-Backman Jenny

0405891798
jenny@lillbackagard.net

Ersättare i styrelsen

Granlund Anette

0503578640
anette.abrahamsson2@gmail.com

Sjölander Johanna

505868678
sjolander79@hotmail.com

Bokföringsansvarig

Toukola Pipsa

0443646283
pipsa.toukola@gmail.com