Folkhälsan i Dalsbruk

Folkhälsan i Dalsbruk

Folkhälsan i Dalsbruk ordnar hälsofrämjande verksamhet för såväl vuxna som barn i Dalsbruk. Lokalföreningen har i dag cirka 100 medlemmar.

Bli medlem

Till våra viktigaste uppgifter hör att upprätthålla Folkhälsans simstrand, vid Sandudden, var vi årligen har ordnat simskola för barn och unga. I december ordnar vi Dragsfjärds Lucia tillsammans med Folkhälsan i Dragsfjärd.

Föreningen ordnar även många andra evenemang såsom föreläsningar, seniorcafé, yoga och utedagar.

Välkommen med!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

2 st. i

Kontakt

Ordförande

Susanna Granroth

0408268438
susanna.granroth@kimitoon.fi

Kassör

Karlsson Linda

0504657326
karlsson.linda@live.se

Styrelsemedlem

Ekman Bill-Ove

0405697130

Hjellman Olavi

0400501213
olavi.hjellman@gmail.com

Sjöblom Jimmy

0405375269
fma.jimmysjoblom@gmail.com

Simombud

Karlsson Linda

0504657326
karlsson.linda@live.se

Susanna Granroth

0408268438
susanna.granroth@kimitoon.fi

Ersättare i styrelsen

Simola-Ström Sabina

044 5596947
sabina.simola@gmail.com