Surfstöd på Åland

Surfstöd på Åland

Frivilliga surfstödjare erbjuder individuellt stöd till personer som är ovana internetanvändare.

Exempelvis kan du hjälpa en person i att komma igång med att börja använda en smarttelefon, kunna delta i digitala träffar eller klara av att sköta sina ärenden på internet. Målet är en ökad självständighet och delaktighet i det digitala samhället.

VarI Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn eller i andra utrymmen runt om på Åland.

När? Du kan utföra ditt uppdrag dagtid, kvällstid eller under veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande, en gång/vecka till en gång/månad eller begränsat till överenskommen tid. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.

Våra förväntningar: Du är van med att använda internet och digitala verktyg såsom smarttelefoner, surfplattor och datorer. Du trivs med att hjälpa människor. Du är tålmodig, lyhörd samt utgår från deltagarnas behov och förutsättningar.

Vi erbjuder dig: Introduktion, handledning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.

Bra att veta: Som frivillig surfstödperson utför du ditt uppdrag främst genom fysiska träffar med den person som behöver ditt stöd. I huvudsak används den stödbehövandes egna digitala verktyg.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakter

  • Annette Hagman

   Aktivitetslots för seniorer, stöd för närståendevård på Åland

  • tfn:
   018 527 063

  • I mitt arbete som aktivitetslots hjälper jag gärna dig som känner dig ensam, har svårt att hitta en meningsfull aktivitet eller har problem med att välja i det utbud av aktiviteter som finns. Hjälpen är avgiftsfri och riktar sig till alla åländska seniorer. Jag ansvarar även för stödet till närståendevårdare vid Folkhälsan på Åland. Ta kontakt om du har frågor, idéer eller annars bara vill prata.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta
  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta