Punktinsatser - Vill du ställa upp ibland?

Gör en punktinsats!

Kanske har du någon specialkunskap eller ett intresse som du vill dela med dig av i vår verksamhet? Vi kan också behöva dig för t.ex. praktiska uppgifter i samband med kampanjer, evenemang, fester och utflykter.

Du bidrar till ett större sammanhang där vi jobbar för att alla skall må bra. Berätta åt oss vilken typ av uppdrag du är mest intresserad av. Skriv när, var och hur du är tillgänglig så kan vi kontakta dig när vi behöver din insats. Tidsinsatsen är några timmar per gång.
 
Var? Platsen beror på var uppdraget genomförs. Uppdraget kan vara knutet till någon av våra verksamhetspunkter eller evenemang och gälla t.ex. Stafettkarnevalen, majblomslopp eller besök i våra diskussions- och sällskapsgrupper.
 
När? Tidsinsatsen är några timmar per gång och beror på uppdragets karaktär. Du kan komma överens med Folkhälsans koordinator om hur mycket tid du vill och kan sätta på uppdraget.
 
Våra förväntningar: Det finns många olika möjligheter att engagera sig. Berätta om du har någon kompetens som du särskilt önskar använda. Vill du uppträda, föreläsa, lära ut eller demonstrera något? Eller är du beredd att hugga i med praktiska sysslor vid ett evenemang? 
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Vi kommer överens om varje gång skilt.

Aktuella utbildningar

7 st. i

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakt

  • Luca Maurizi

   Kontaktperson/projektkoordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 3608

  • Kontakta
  • Malin Ström

   Organisationssekreterare Österbotten

  • tfn:
   050 337 8138

  • Kontakta
  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta