Om frivillighet

Frivilligarbete på Folkhälsan

På Folkhälsan ser vi också ett växande behov av och intresse för frivilligverksamhet bland både äldre och yngre. Folkhälsan har ett brett utbud av möjligheter till engagemang. Mest kända är våra lokalföreningar runt om i landet. De har olika inriktning, men mest kända är de flesta för sina simskolor samt barn- och familjeverksamheter.

Det är också möjligt att engagera sig som frivillig utanför en förening, särskilt om man vill vara en del av ett nätverk av människor som jobbar med en specifik uppgift. 

Gemensamt är det hälsofrämjande greppet. Föreningarna har god lokalkännedom och tar upp frågor som är aktuella i just deras vardag - förbundsdirektör Viveca Hagmark

Folk upplever det som meningsfullt att jobba för hälsa, livskvalitet och gemenskap. Folkhälsans motto ”Alla mår bättre om alla mår bra” passar bra ihop med forskningsresultat om hur samhällen med små skillnader i hälsa och välmående är sådana där alla har bättre hälsa. Det finns en koppling mellan hälsa och frivilligarbete – folk mår bra av att vara engagerade.

Motiven och intresset för frivilligt arbete består. Folk vill göra meningsfulla saker, påverka, hjälpa, vara del av en gemenskap, lära sig nytt, få nya erfarenheter och vänner, förbättra sin egen och andras hälsa. Det finns många personer som själva har eller haft det jobbigt i livet som vill erbjuda sitt stöd åt andra i liknande situationer.

Folkhälsans frivilliga får

  • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
  • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
  • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter.