Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Du ger kamratstöd till närståendevårdare såväl i grupp som individuellt. Gruppaktiviteterna kan vara diskussion, motion, konst och kultur. Individuellt kamratstöd kan vara ett cafébesök, en promenad, en konsert m.m.

 

Fokus i alla uppdrag är att stöda via erfarenhetsutbyte. Du kan även besöka vårdinrättningar och utbildningsinstanser för att bidra till ökad förståelse och kunskap om närståendevårdarnas vardagssituation.

Var? Regionalt där du lever och bor i Nyland, Åboland och i Österbotten. Tillfällena kan hållas inomhus eller utomhus.
 
När? Du kan leda gruppen dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande, 1 gång/vecka till 1 gång/månad eller begränsat från 5-3 träffar/grupp. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.
 
Våra förväntningar: Som erfarenhetsmentor har du egen erfarenhet av närståendevård. Du har vårdat och haft omsorg om en äldre, nära person. Du är lyhörd och öppen, har ett lyssnande öra och delar med dig av dina egna erfarenheter då behov finns. Du hartillräcklig distans till den egna omsorgssituationen, du inser att varje omsorgssituation är unik och att varje närståendevårdares upplevelse av den egna situationen är subjektiv.
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Ett grupptillfälle är i regel 1,5-2 timmar/gång.

Aktuella utbildningar

9 st. i

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakt

  • Pia Nabb

   Sakkunnig äldre och närståendevård, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Anki Elvström

   Närståendevårdkoordinator, Österbotten & koordinator för hälsofrämjande verksamhet vid Östanlid

  • tfn:
   050 467 6657

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Nina Hongell-Ekholm

   Sakkunnig närståendevård och äldre. Certifierad handledare för grupper i sorgbearbetning.

  • tfn:
   050 430 6091

  • Kontakta