Cykelpilot

Cykelpilot

Cykelpiloter är frivilliga som erbjuder seniorer och personer med funktionsnedsättning en möjlighet att komma ut på cykeltur i en rikshacykel. Passagerarna får frisk luft och kan ta del av det som händer i närmiljön. Rikshacykeln har elmotor som gör den enkel att hantera och att cykla med.

 

Var? Cykelpiloter kan göra frivilliga uppdrag exempelvis vid senior- och gruppboenden eller servicehem men också på andra ställen.
 
När? Du bestämmer själv hur ofta och mycket tid du vill och kan sätta på uppdraget. Vanligtvis tar varje åktur 1-2h.
 
Våra förväntningar: Förutom att tycka om att cykla är det bra om du har gott humör, tycker om att träffa nya människor samt är ansvarsfull och pålitlig.
 
Vi erbjuder dig: Vi introducerar dig till uppdraget genom en utbildningsdag så inga förkunskaper krävs. Fortsatt stöd och handledning ges kontinuerligt för att sköta uppdraget på bästa sätt. Gemensamma träffar och terminsavslutningar ordnas tillsammans med Folkhälsans övriga frivilliga. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.

Aktuella utbildningar

12 st. i

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakter

  • Malin Grönros

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa, Nyland

  • tfn:
   044 788 5971

  • Kontakta
  • Annette Sandelin

   koordinator, Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta