Temaföreläsningar för föreningar

Boka en föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar om välmående för våra föreningar. Kontakta organisationssekreteraren i din region för att boka ett besök.

Ivriga stavgångare står samlade i en klunga.

Vill ni erbjuda temaföreläsningar i er förening? Folkhälsans sakkunniga kommer gärna på besök. Välj bland temana och kontakta oss för att komma överens om besöksdatum. Alla besök är avgiftsfria. Besöken kan göras på plats eller virtuellt.

Vi erbjuder även utbildningar för frivilliga ledare som vill leda grupper för äldre. Utbildningarna är öppna för alla och kräver ingen förkunskap. Ett intresse för ämnet räcker. Temat för verksamheten kan styras av dina intressen och Folkhälsan erbjuder fortbildningar för att stärka kompetensen och ge inspiration.

Temaföreläsningar

Språket är samtidigt självklart och osynligt, och språk väcker både tankar och känslor. Vad handlar språk egentligen om, vilka myter om språk och flerspråkighet håller streck? Hur ser språkutvecklingen ut för oss och hur kan vi inspirera och stöda den? Föreläsningen skräddarsys och varieras utgående från deltagarnas intresse.

Tid: Föreläsningen inklusive samtal, tankar och egna erfarenheter tar ca 1,5 timme.

 

Vill du öka kulturell mångfald i din förening? Vill du sänka tröskeln för att flera personer med annan etnisk och kulturell bakgrund känner sig välkomna och inkluderade i er verksamhet? Vi erbjuder en inspirerande föreläsning och workshop om kulturell mångfald och inkluderande föreningsliv.

Tid: ca 1,5 timmar

Vi upplyser vikten av att sova tillräckligt. Vad händer i din kropp när du ger dig möjlighet att sova och återhämta dig under natten.  Vi lyfter även upp återhämtning under dagen och vad man själv kan göra för att skapa goda sömnrutiner med hjälp av små förändringar i sin vardag. Vi diskuterar i smågrupper och utbyter tankar och idéer kring sömn. Det du gör på dagen kan påverka hur du sover under natten. 

Tid: sömnworkshopen tar ca 1,5 timmar

Vad är egentligen bra och hållbara matvanor och måste vi äta perfekt hela tiden? Föreläsningen anpassas till målgruppen (småbarnsfamiljer, unga, vuxna, äldre eller blandad publik).

Tid: Föreläsningen tar ca 1,5 timme inklusive korta praktiska övningar och diskussion.

En föreläsning kring fysisk aktivitet som kan skräddarsys för olika målgrupper och åldersgrupper.

Tid: Föreläsningen tar ca 1,5 timme inklusive korta praktiska övningar och diskussion.

Sömn är den allra viktigaste återhämtningen. Men det är på dagen du främst skapar förutsättningar för en god återhämtning.

Tid: Tillfället tar ca 1,5 timme inklusive praktiska övningar och diskussion.

Föreläsnings- och diskussionstillfälle för alla som vill erbjuda motions- och idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller andra personliga egenskaper.

Tid: Tillfället tar mellan 2 och 2,5 timme beroende på tid för diskussion.

Vi berättar om hur mobbning, ensamhet och utanförskap ser ut på daghem och skolor i Finland och samtalar kring hur vuxna kan stöda barns och ungas kamratrelationer och förebygga mobbning.

Tid: Tillfället är interaktivt och tar ca 1,5 timme.

Vi behandlar olika teman från den positiva psykologin, bl.a. medveten närvaro, positiva känslor, styrkor, mindset, hoppfullhet, resiliens, goda möten och positiv kommunikation. De olika temana baserar sig på forskning inom vetenskapsgrenen positiv psykologi, som är en rätt ny vetenskapsgren under den traditionella psykologin. Föreläsningar lämpar sig för alla över 18 år.

Tid: Föreläsningen är interaktiv och tar mellan 1 och 1,5 timme.

Vad är ett jämlikt föräldraskap? Hur får alla plats och utrymme att uttrycka sig? På vilket sätt påverkar det familjen om alla är delaktiga?

Föreläsningen kan innefatta diskussion, reflektion, övningar utöver att vi berättar om forskningen kring jämlikhetens effekter. Vi diskuterar både jämlikhetens olika dimensioner och praktiska sätt att öka den i en öppen och välkomnande atmosfär.

Tid: 1-1,5 timme är lämplig tid

Utbildningar

Gruppledarutbildningen lär dig grunderna i att leda en grupp för äldre. Innehållet i denna kurs berör bl.a. bemötande, gruppledarrollen, gruppdynamik, naturligt åldrande och första hjälp.

Utbildningens längd: En dag

Må bra-snack handlar om social samvaro, god och näringsriktig kost, fysisk aktivitet och hjärnhälsa med praktiska tips och teori. Detta är ett bra grundpaket för att starta en gruppverksamhet.

Utbildningens längd: En dag

Motionssnack ger praktiska träningstips gällande balans, muskelstyrka och rörlighet. Du lär dig grunderna i att leda en grupp med inslag av fysisk aktivitet.

Utbildningens längd: En dag

Matsnack är för dig som vill veta mera om kost och uppmuntra andra att äta bra på äldre dagar. Att äta tillsammans är en av de saker som vi uppskattar mest i livet. Under dagen har vi också praktisk matlagning.

Utbildningens längd: En dag

Hjärnsnack handlar om hjärnhälsa och hjärngympa. Efter kursen kan du leda en minnesträningsgrupp.

Utbildningens längd: En dag

Kontakt

  • Saskia Halminen

   Organisationssekreterare Nyland

  • tfn:
   044 788 6020

  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta