Föreningsstöd till föreningsaktiva

Föreningsstöd

Information för dig som är föreningsaktiv. Om du inte hittar det du söker, kontakta din organisationssekreterare.

Föreningsstödet på din ort hjälper dig med frågor som gäller ditt medlemskap. 
Om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter kan du göra det via medlemsregistret, länk hittar du längre ned på sidan. 

För föreningsaktiva

Kurser och utbildningar för dig som är aktiv i en förening.

2 st. i

Bra att veta

Den nya bildbanken för föreningars bruk hittar du här. Den gamla bildbanken finns också kvar, den hittar du härDessa bilder kan din Folkhälsanförening fritt använda i sitt material och på webben. 

Om din lokalförening vill belöna någon med ett förtjänsttecken eller standar, ska ni ansöka om det skriftligt via Samfundet Folkhälsan. Ansökan skickas via verksamhetsledaren i ditt landskap. Han eller hon förordar alternativt låter bli att förorda ansökan till Samfundets styrelse. Ansökan bör vara skriftlig, och innehålla en motivering till varför personen/personerna i fråga gjort sig förtjänta av förtjänsttecknet/tecknen.

Föreningsmappen hittar du här

Logga in till medlemsregistret

Om du har problem med inloggningen eller saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta anna.vilminko@folkhalsan.fi

Fennia - privat olycksfallsförsäkring

Enligt Fennias normala försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkringen till utgången av det år den försäkrade fyller 80. Folkhälsan har enligt specialöverenskommelse också försäkrat gruppledare och deltagare över 80 år utan övre åldersgräns. Ersättningsbeloppen i de olika kategorierna varierar.

Vilka är försäkrade?

 • Försäkrade är barn och fullvuxna (som inte fyllt 80 år) som oavlönat deltar i frivilliga aktiviteter i Förbundets regi. Som aktivitet avses lägerskolor, läger, försäljning av majblommor och luciamärken, klubbverksamhet, simskole- och lägerverksamhet m.m.
  Försäkringsnummer 5429997
 • Seniorer 80+ som fungerar som gruppledare i Folkhälsanaktiviteter. Försäkringsnummer 5430128
 • Seniorer 80+ som deltar i aktiviteter i föreningens regi. Försäkringsnummer 5430187

När gäller försäkringen?

Försäkringen är i kraft i alla frivilliga aktiviteter inom Förbundet, även aktiviteter inom landskaps- och lokalföreningarna, under tiden för själva aktiviteten. Försäkringen gäller också under den direkta vägen till och från evenemanget. Försäkringen gäller enbart skada på person, inte saker som t.ex. glasögon. 

Vad förstås med olycksfall?

Med olycksfall förstås enligt försäkringsvillkoren en plötslig yttre händelse som förorsakar en ofrivillig kroppsskada. Försäkringen ersätter till exempel skador som uppkommit då man halkar, faller eller råkar ut för en kollision. Skador som uppstår under en längre tid betraktas inte som olycksfall, såsom belastningsskador och muskelömhet.

När ett olycksfall har inträffat

Olycksfallsanmälan fylls i och skickas till Fennia tillsammans med kvitton i original eller kopior och FPA:s beslut. Information om olycksfall skickas även till Folkhälsans förbund r.f. / Anne Pärnänen. tel. 050 346 3728.Allt simmaterial:

https://moodle.folkhalsan.fi/enrol/index.php?id=207

Simmaterialet är tillgängligt för föreningarnas simombud. Kräver lösenord att komma in i materialbanken. Om du är simombud och saknar lösenord ta kontakt med Förbundets simkoordinator i din region. 

Vi är många som just nu behöver samlas på olika digitala sätt. Nedan har vi listat några alternativ för onlinemöten. 

Tips för onlinemöten (PDF) 

Din förening kan ansöka om verksamhetsunderstöd och projektunderstöd under oktober månad varje år. Ni redovisar föregående års understöd under perioden 15.2-15.5.

Understöd som kan sökas från andra bidragsgivare.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne http://www.britamariarenlundsminne.fi/ansokningar/

Lokala bankstiftelser

Svenska Folkskolans Vänner (SFV) https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/

Understödskriterier
Ladda ned understödskriterier (PDF)

Olika bakgrundsbilder för videomöten

Anvisningar: 

Här hittar du ett urval bakgrundsbilder med Folkhälsans logo. De är optimerade för videomöten i programmet Zoom, men kan användas även med andra program.

 • Om du vill använda dem i Zoom kan du byta bakgrundsbilden i inställningarna, under "background & filters". Läs mera här.
 • Anvisningar för att ändra bakgrunden för ett Teams-möte hittar du här.

Obs! De flesta videomötesprogram visar din egen bild spegelvänd för dig själv, och då ser det också ut som att Folkhälsan-bakgrunden är vänd åt fel håll; de andra mötesdeltagarna ser dock dig och bakgrunden rätt väg. I Zoom kan du ändra på inställningen så att du själv ser vad andra ser, i Teams är detta tills vidare inte möjligt.

Kontakt

  • Saskia Halminen

   Organisationssekreterare Nyland

  • tfn:
   044 788 6020

  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Malin Ström

   Organisationssekreterare Österbotten

  • tfn:
   050 337 8138

  • Kontakta
  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta