Föreningar och frivilliga

Föreningar och frivilliga

Folkhälsan är en aktiv medborgarorganisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.

Gemensamt för de flesta lokalföreningar är simskolorna och försäljningen av majblommor. Verksamheten kan omfatta allt möjligt, från barnverksamhet och motionsaktiviteter till äldreomsorg, bland annat stöd till närståendevårdare.

Kommande möten för föreningar

Klicka på mötets rubrik för att få fram mer detaljerad information. Om inga möten visas så finns i nuläget inga möten insatta.

7 st. i

Styrelser

Landskapsföreningens i Nyland rf:s styrelse år 2019

Ordförande:
Eva Biaudet (Stan)

Ordinarie:
Emma Fabricius (Hagalund)
Laura Günsberg-Sandström (Sibbo)
Sebastian Gripenberg (Munksnejden)
Ann-Kristin Lemström (Kyrkslätt)
Sylvi Beck (Munksnejden)
Marina Bergman-Pyykkönen (Lahtis)
Michaela Holm (Sjundeå)
Runa Kraemer (Degerby)
Stina Heikkilä (Stan)
Thérèse Meriheinä (Lovisa)
Anna Moberg-Jokinen (Hyvinge)
Ove Molander (Tenala)

Suppleanter:
Maria Johansson (Borgå)
Patrik Karlsson (Östra Helsinge)
Mattias Lindroth (östra Helsingfors)               
Camilla Tronti-Stenholm (Esboviken)
Maria Slangus-Rosenberg (Lovisa)
Monica Weckström (Esboviken)

Ordförande
Nilsson Minna

Blomqvist Johanna, Folkhälsan i Kimito
Ekman Malin, Folkhälsan i Dalsbruk
Finnberg Solbritt, Folkhälsan i Åbo
Hynynen Andrea, Folkhälsan i Pargas
Lagström Maria, Folkhälsan i Korpo
Lindberg-Jaakkola Lotta, Folkhälsan i Iniö
Malmberg May-Len, Folkhälsan i Dragsfjärd
Molander Lisa, Folkhälsan i S:t Karins
Segersven Barbro, Folkhälsan i Hitis
Sundberg Daniela, Folkhälsan i Västanfjärd
Weckman Mia, Folkhälsan i Nagu
Wilson Tuija, Folkhälsan i Reso
Vörlund-Wallenius Terhi, sakkunnig

Ordförande
Thor-Björn Wik

Erika Boman
Jens Polviander
Åsa Engqvist
Kurt Wendelin
Ove Mattsson
Niklas Wasén
Patricia Andila
Trond Hornseth
Alexandra Walk-Liljeroos
Erika Borenius-Kankkonen
Tomas Fellman
Carina Henriksson
Carl-Johan Welander
Mia Björling
Liselott Eriksson
Christina Lundberg
Henrik Karlsson
Jana Lindholm

Beijar Bengt, ordf. 

Arnautovic Senada
Häggqvist Jeanette (ersättare)

Bergvik Kristina
Kullas-Norrgård Kristina (ersättare)

Eriksson Roger
Rönnlund Carina (ersättare)

Grankvist Pia                     
Hartman-Salminen Maria (ersättare)

Gull Olle
Nordman-Byskata Carina (ersättare)

Häll Tarja
Rosenberg Gerd (ersättare)

Lindqvist Robert
Björkqvist Ida-Maria (ersättare)

Linqvist Rita
Broman Sandra (ersättare)

Nylund Marika
Björkman Pia (ersättare)

Risberg Ann-Katrine
Granholm Lena (ersättare)

Rönnlund Christer
Eklund Annica (ersättare)

Willför Ann-Charlotte
Nyman Ann-Charlotte (ersättare)