Föreningar

Föreningar

Folkhälsan är en aktiv medborgar-organisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.