60 vuotta geneettistä tutkimusta Folkhälsanilla - Folkhälsan
09 kesäkuuta 2022

60 vuotta geneettistä tutkimusta Folkhälsanilla

Folkhälsanin tutkimuskeskus on tehnyt genetiikan tutkimusta jo 60 vuotta ja tutkimus on kehittynyt tänä aikana merkittävästi. Tutkijat ovat siirtyneet vaatimattomista fasiliteeteista ja menetelmistä käyttämään nykyaikaisia laitteistoia ja koko genomin kattavia sekvensointimenetelmiä. Juhlavuoden kunniaksi Samfundet Folkhälsan julkistaa Albert de la Chapelle nimeä kantavan lääketieteellisen genetiikan palkinnon, joka myönnetään alan nuorelle ansioituneelle tutkijalle.

Kuluneiden kuuden vuosikymmenen aikana Folkhälsanin genetiikan tutkimus on seurannut genetiikan valtavaa edistystä, joka sisältää geneettisten sairauksien analyysin kromosomitasolta yksittäisiin geenimolekyyleihin ja lopulta koko genomin kattaviin analyyseihin jopa yhden solun tasolla. Instituutin tutkimus on alusta asti edennyt geenitutkimuksen eturintamassa uusia tutkimusmenetelmiä soveltaen. Vuosikymmenten aikana on tehty monta uraauurtavia tieteellistä löytöä, kuten XX-oireyhtymän (tunnetaan myös nimellä de la Chapellen oireyhtymä) tunnistaminen ja luonnehtiminen, mikä johti myöhemmin miehen sukupuolikehityksen käynnistävän geenin löytöön. Tämän lisäksi noin puolet suomalaisen tautiperinnön geeneistä on tunnistettu Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa, jossa toimii myös yksi maailman merkittävimmistä diabeteksen tutkimusprojekteista.

Tänä vuonna tämä 20 000 euron palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa. Palkinnon saaja on pohjoismainen nuoritutkija, joka on tehnyt poikkeuksellisen merkittävää tutkimusta lääketieteelliseen genetiikan parissa.

Folkhälsanin geneettisen instituutin toiminta alkoi henkilöstön ja käytettävissä olevien tilojen osalta hyvin vaatimattomasti. Ensimmäisinä vuosina tiivis yhteistyö Minerva-säätiön lääketieteellisen tutkimuslaitoksen kanssa oli instituutin selviytymisen kannalta ratkaisevaa. Lisäksi tarvittiin vahva, visionäärinen henkilö viitoittamaan tietä instituutin kasvulle ja menestykselle. Tämä henkilö oli Albert de la Chapelle, joka nuorena tohtoritutkijana alkoi johtaa Folkhälsanin geneettistä tutkimusta. Kun de la Chapellesta tuli Suomen ensimmäinen lääketieteellisen genetiikan professori vuonna 1974, tuli Folkhälsanin geneettinen tutkimus lähemmäksi Helsingin yliopistoa. De la Chapelle johti Folkhälsanin geneettistä instituuttia vuoteen 2004. Hän ei koskaan menettänyt kiinnostusta instituutin toimintaan, jonka seuraamista hän jatkoi kuolemaansa asti vuonna 2020.

Professori Albert de la Chapelle

De la Chaplelle ohjasi uransa aikana monta nuorta tutkijaa, joista monista tuli kansainvälisesti tunnettuja alan tutkijoita. de la Chapelle oli kansainvälisesti tunnustettu genetiikan pioneeri ja hän julkaisi elämänsä aikana yli 800 tieteellistä artikkelia. Hänen tutkimusintressinsä olivat monipuoliset ja käsittelivät mm. sukupuolen kehitystä, harvinaisten sairauksien geenitaustaaja syöpägenetiikkaa, mikä pysyin hänen tutkimuksensa kohteen koko hänen uransa ajan. Samfundet Folkhälsan on päättänyt perustaa palkinnon professori Albert de la Chapellen elämäntyön kunniaksi. Tänä vuonna tämä 20 000 euron palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa. Palkinnon saaja on pohjoismainen nuoritutkija, joka on tehnyt poikkeuksellisen merkittävää tutkimusta lääketieteelliseen genetiikan parissa.

Professori Kajsa Paulsson, Lundin yliopisto, on ensimmäinen palkinnonsaaja

Folkhälsanin genetiikan tutkimuksen 60-vuotista taivalta juhlitaan tieteellisen symposiumin merkeissä Helsingissä 9.6., jossa esiintyy alan korkeatasoisia kansainvälisi tutkijoita.