Väkivaltaa koskeva keskustelumalli

Trappan – lapsille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa

Koulutamme ammattilaisia keskustelemaan perheväkivaltaa kokeneiden lasten kanssa. Trappan-menetelmä antaa lapselle mahdollisuuden työstää traumaattisia kokemuksia.

Trappan-koulutus on suunnattu niille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Koulutukseen osallistujilla tulee olla väkivaltaa kokeneiden lasten elinoloja koskeva peruskoulutus ja tutkinto.

Trappan-koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän moduulista ja ohjauksesta. Ensimmäisiin kolmeen päivään kuuluu eri asiantuntijoiden luentoja, joissa väkivaltaa käsitellään eri näkökulmista. Seuraavassa moduulissa käydään läpi Trappanin kolme vaihetta: yhteyden luominen, rekonstruktio ja tiedon antaminen. Kun osallistut koulutukseen, käyt kurssin aikana Trappan-keskusteluja lapsen kanssa, ja prosessin aikana järjestetään kahdesta kolmeen ryhmänohjausta.

Trappan-keskustelu ei ole mitään selontekoa tai hoitoa, vaan se on tukitoimi, jonka tavoitteena on saada lapsi/nuori vähitellen sanallistamaan kokemuksiaan. Keskustelu tukee minäkuvaa, ja työtapa on psykososiaalinen. Keskustelu mukautetaan lapsen iän ja kehitystason mukaan, ja se antaa lapselle siten mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta. Trappan-keskustelu aloitetaan vasta sitten, kun lapsi on turvassa siltä väkivallan uhalta, joka hänellä on aiemmin ollut elämässään.

Trappan-koulutusta järjestetään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Ruotsin Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen – on kehittänyt Trappan-menetelmän väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseksi 1990-luvulla. Folkhälsan on tarjonnut Trappan-malliin liittyvää koulutusta Suomessa vuodesta 2010 lähtien.

Tulevat kurssit ja tapahtumat

Klikkaa kurssin nimeä saadaksesi lisätietoa. Ellei näkymässä ole kursseja, yhtään kurssia ei ole tällä hetkellä suunniteltuna.