Mindfulness

Mindfulness lisää läsnäoloa ja parantaa elämänlaatua

Järjestämme eripituisia mindfulness-koulutuksia sekä työpajoja, luentoja ja räätälöityjä ohjelmia eri henkilöstöryhmille ja muille kiinnostuneille.

Mindfulness on käyttökelpoinen työkalu ja asennoitumistapa työskenneltäessä asiakkaiden, potilaiden ja työtovereiden kanssa, sekä tapa huolehtia omasta itsestä toisten ihmisten kanssa työskennellessä. Kurssimme on suunnattu ihmisille, jotka työskentelevät sekä itsenäisesti että ryhmissä.

Två personer sitter vid ett skrivbord och diskuterar.

Mindfulness tarjoaa mahdollisuuden syvällisempään itseymmärrykseen, läsnäolon lisäämiseen ja parempaan elämänlaatuun.

Mindfulness voi vaikuttaa myönteisesti muun muassa:
• kykyyn käsitellä omaa ja muiden stressiä ja kipua
• palautumiseen
• kykyyn tehdä tietoisia valintoja
• keskittymiseen ja energiatasoon
• tietoisuuteen automaattisista yhteyksistä ajatusten, tunteiden ja kehollisten tuntemusten välillä
• suorituspaineiden käsittelyyn
• tietoiseen läsnäoloon ja tarkkaavaisuuteen
• läsnäoloon ja kuunteluun keskustelutilanteissa
• elämänlaatuun – iloisuuteen, luovuuteen ja spontaaniuteen
• kykyyn käsitellä haasteita
• itseymmärryksen syventämiseen
• empatiauupumuksen ennaltaehkäisyyn

Mindfulness-koulutus Solvallassa ja Norrvallassa perustuu mindfulness-pohjaiseen stressinhallintaan (Mindfulness-based stress reduction, MBSR). Kyseessä on käytännön näyttöihin perustuva menetelmä, jonka kehitti amerikkalainen Jon Kabat-Zinn 1980-luvulla Yhdysvalloissa. Menetelmä on kliinisessä käytössä, ja sitä on tutkittu laajasti. On näyttöä siitä, että mindfulness voi lievittää kipua ja vähentää stressiä, ahdistusta ja levottomuutta.

Tulevia koulutuksia, katso ruotsinkieliseltä sivulta.

  • Karoliina Laaksoharju

   Yksikön päällikkö

  • puh:
   044 788 6252

  • Järjestää urheiluun liittyviä koulutuksia ja tapahtumia Solvallassa.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä