Familjers diversitet - minoritetsstress och bemötande

Startdatum: 25.08.2021
Kursperiod: 25.08.2021 - 25.08.2021
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Åland Pride
Plats: Kaptenssalen, Hotell Arkipelag
Adress: Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 22.08.2021
Bilagor:
Kurskod: 310K0016001
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Folkhälsan på Åland i samarbete med Åland Pride erbjuder en kostnadsfri föreläsning som riktar sig till personer som i sin yrkesroll möter barnfamiljer och föräldrar. I samhället finns starka normer kring föräldraskap, vilket gör att familjer som lever utanför normen ofta exkluderas, men också utsätts för fördomar och okunskap i möten med professionella. Att behöva vara på sin vakt och ständigt beredd på att förklara, bli utfrågad eller ifrågasatt, leder för många till en psykosocial stress. Den stressen kallas för minoritetsstress.


Det är viktigt att vara medveten om hur minoritetsstress fungerar, så att du kan känna igen situationer där det förekommer och i ditt eget arbete jobba förebyggande. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att motverka minoritetsstress och beakta olika familjesituationer. Genom att reflektera över ditt språk och dina tankar kring kön, sexualitet och föräldraskap har du möjlighet att främja en god föräldrakontakt och ett tryggt, professionellt bemötande.


Datum: Onsdag 25 augusti 2021 kl.13.00-16.00
Föreläsare: Anna Moring, FT, Ledande sakkunnig, Nätverket för familjers diversitet.
Plats: Kaptenssalen, Hotell Arkipelag, Strandgatan 35 i Mariehamn.
För vem: Yrkesverksamma inom barnomsorgen, skolan, elev- och studerandehälsovården, socialvården samt hälso- och sjukvården på Åland.

Anmäl dig här

Tider :

25.08.2021 13.00 - 16.00 Kaptenssalen, Hotell Arkipelag