Surfstöd på Åland

Startdatum: 19.11.2021
Kursperiod: HT 19.11.2021 - 31.12.2021, VT 01.01.2024 - 31.12.2024
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Kontakt: Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.11.2021 00.00
Kurskod: 310K0018001

Folkhälsans Surfstöd – för Dig?


Folkhälsan på Åland ger individuellt stöd till personer i alla åldrar i användandet av digitala verktyg såsom telefoner, surfplattor och datorer. Stödet ges avgiftsfritt och av våra frivilliga stödpersoner. Vi erbjuder drop-in tillfällen på bibliotek samt enskilt bokade möten.


 


Exempel på stödinsatser vi kan ge:


·        allmänt användande av din apparat och internet


·        hjälp med nedladdningar och uppdateringar


·        användande och möjligheter med olika appar och program


·        att boka tider via din telefon


·        råd i datasäkerhetsfrågor m.m.


Stödet kan ges på en allmän plats eller i ditt eget hem. Kontaktperson: Annette Hagman tfn. 018 527063 eller e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax