Seminarium Med rätt att inkluderas

Startdatum: 17.10.2022
Kursperiod: 17.10.2022 - 17.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Eksalen
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Emina Arnautovic
emina.arnautovic@folkhalsan.fi
040-4516893
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.08.2022 00.00
Kurskod: 18FM0018015
Anmäl dig här

Välkomna på Folkhälsans seminarium Med rätt att inkluderas


Måndagen den 17.10.2022 kl. 14.00 – 17.00 i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa 


Delaktighet, tillit och ökad känsla av sammanhang främjar välmående och stöder en meningsfull fritid. Vad kan vi som individer, föreningsaktiva eller organisationer göra för att sänka tröskeln för nyinflyttade att delta i föreningsverksamhet.


Kl. 14.00 Tredje sektorn som en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland – Viveca Hagmark, Folkhälsans förbundsdirektör, Förbundsarenans ordförande


Kl. 14.20 Ungdomsföreningen som livets skola – Jonas Rönnqvist, Verksamhetsledare för Svenska Österbottens ungdomsförbund (SÖU)


Kl. 14.35 Partnerskapsprogrammet leder mot ett inkluderande samhälle – Varpu Taarna, Specialsakkunnig, Arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för integration av invandrare


Paus


Kl. 15.10 Vi finns, vi vill och vi kan – tillsammans kan vi ännu mera!


Ly Le Huyen, Rimma Gar-Zaripova och Maria Nalgieva ledare för studiecirklar i Vasa, Närpes och Helsingfors för projektet Med rätt att inkluderas


Kl. 16.00 Paneldiskussion – Viveca Hagmark, Varpu Taarna, Jonas Rönnqvist och Ramieza Mahdi


Kl. 16.50 Avslutning 


Servering från kl. 13.30. Seminariet är avgiftsfritt och ordnas som en del av Folkhälsans projekt Med rätt att inkluderas. Projektet finansieras med stöd av Arbets- och näringsministeriet.


Anmäl dig senast 10.10. Vi hoppas att du deltar på plats men vid anmälningen har du möjlighet att meddela om du deltar via zoom.


Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tider :

17.10.2022 14.00 - 17.00 Eksalen