Doula

Stödperson för dig som väntar barn

Folkhälsans frivilliga doulor är stödpersoner som finns till för dig som väntar barn. Av våra frivilliga doulor kan du få stöd under graviditeten, förlossningen och kort efter att babyn är född.

Någon att prata med

Doulans viktigaste uppgift är att finnas där för dig när du behöver någon att prata med om din förlossning och ditt föräldraskap. Hon kan ge dig information, uppmuntran och komma med i förlossningen i mån av möjlighet. Vi har doulor i Nyland, Österbotten, Åboland och på Åland. Du kan läsa mera om verksamheten i vår broschyr och i vår doulabok. 

När du kontaktar en doulakoordinator, uppge gärna ditt telefonnummer för att underlätta kontakten.

Kommande kurser

Frågor och svar

Du kan ta kontakt när du vill under graviditeten. Vi rekommenderar att du tar kontakt ett par månader före beräknat förlossningsdatum. I juni och juli förmedlar vi inte doulor, så ta kontakt med oss senast i maj om du har beräknad tid under sommaren.

Nej, alla våra doulor jobbar frivilligt och väljer själva när de har möjlighet att finnas till hands som doula för en familj.

Javisst, förlossningssjukhusen är positivt inställda till doulor. Man får ha två stödpersoner med sig i förlossningen.

Viktigt att veta

Om du vill ha en doula som stöd, ta kontakt med doulakoordinatorn i den region där du bor. Hon hjälper dig att komma i kontakt med en av våra doulor som du sedan får träffa ett par gånger före förlossningen och åtminstone en gång efter att babyn är född. Våra doulor ger stöd på svenska men kan också många andra språk, hör dig för. Våra doulor gör det här på frivilligbasis och får inget betalt. Folkhälsan uppbär en avgift på 40 € för att täcka doulans resekostnader. Vi samarbetar aktivt med Förbundet för Mödra- och skyddshems medlemsföreningars frivilliga doulor.

Kontakt

  • Ulrika Vestergård-Denward

   koordinator, Österbotten

  • tfn:
   044 788 1090

  • Kontakta
  • Liisa Jungar

   Doulakoordinator i Åboland

  • tfn:
   050 345 7040

  • Kontakta
  • Sandra Jourdan

   Enhetsledare, Åland

  • tfn:
   040 062 7435

  • Kontakta
  • Petra Turja

   Doulakoordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 3747

  • Kontakta