Dagisfred

För att alla ska må bra på dagis

Vill du vara med och jobba för Dagisfred på ditt daghem? Dagisfred stärker barns, pedagogers och föräldrars delaktighet i att skapa ett tryggt och trivsamt daghem.

Beställ material

Ett litet barn håller en vuxen i handen.

Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Tanken är att pedagoger, barn och föräldrar tillsammans reflekterar över vad som kan göras på daghemmet för att alla ska känna sig trygga och trivas. Tips och idéer för att komma i gång med arbetet hittar du nedan. Vi ordnar även en processutbildning i Dagisfred arbetet för att synliggöra hur man kan stärka trygghet och trivsel och förebygga mobbning. Utbildningen ger konkreta tips på övningar och lekar som man kan jobba med under hela verksamhetsåret.

 

I år utlyses Dagisfred och Skolfred 28.8.2024 i Tavastehus. Årets tema för Skol- och dagisfred är: Du är inte ensam. Utlys du också Dagisfred på ditt daghem! Du kan beställa Dagisfred- armband, häftet Dagisfred med lekar och övningar, dialogduk för personal och Dagisfred-spel för barn via länken högst uppe på sidan. Allt material kring Dagisfred hittar du även elektroniskt längre ner på sidan under fliken ”Tilläggsinformation och material”.