Familjerådgivning i Mariehamn

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Kontakta oss

En tom gata med rappade hus, längst bort glimtar havet.
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsan på Åland
Adress: Styrmansgatan 10
Arrangör: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Telefon: 018 5270 48

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Vår uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn och unga och att stödja föräldrarna i föräldraskapet och parrelationen. Till familjerådgivningen kan du komma individuellt, som par, familj eller tillsammans med familjens barn eller ungdom. Enligt behov träffar vi också barn och unga individuellt. Tillsammans kommer vi överens om målsättning utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller familjebesök). Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Vi har tystnadsplikt.

Besöken är avgiftsfria för dig och bekostas av din hemkommun. Du kan ringa oss på tfn 018-527048 och lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett mail till aland.famrad@folkhalsan.ax så kontaktar vi dig. 

Frågor och svar

Du kan kontakta familjerådgivningen:

• om du behöver stöd i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna
• när du är bekymrad för barnets beteende, utveckling eller välmående
• om du som nybliven förälder behöver stöd
• då du upplever svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan
• vid konflikter i familjen
• om ni överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna för barnen samt få stöd för det gemensamma föräldraskapet.
• för stöd i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn
• vid kriser i familjen

Vid behov erbjuder vi samtal också på andra språk samt har möjlighet till tolktjänst via telefon

Kontakt

  • Helena Wachowiak

   Enhetsledare / Familjeterapeut på specialnivå

  • tfn:
   018 527 036

  • Kontakta
  • Rigmor Laurén

   Familjeterapeut på specialnivå

  • tfn:
   018 527 039

  • Kontakta
  • Maria Hajo

   Psykolog, familjeterapeut på specialnivå

  • tfn:
   018 527 047

  • Kontakta
  • Carita Gullans

   Par- och familjepsykoterapeut

  • tfn:
   018 527 034

  • Kontaktperson för dem som behöver Trappan-samtal på Åland

   Visa mer
  • Kontakta