Kommunikationsstöd

AKK och specialpedagogiskt stöd

Vill ni lära er mera om hur ni i barngruppen kan använda pekplattor för att stöda inlärning, samspel och språk? Eller vill ni höra någon föreläsa om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och till exempel hur ni använder bildstöd i vardagen?

Vi på Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik träffar gärna dig och dina kolleger och handleder er i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), special- och synpedagogik samt informations- och kommunikationsteknik (IKT)/datorstöd. Vi skräddarsyr gärna föreläsningar och kurser. Titta på våra kurser ifall vi just nu har något lämpligt inprickat för just dig!

Viktigt att veta

Med betalningsförbindelse eller som fakturerat besök besöker vi gärna individuella klienter på daghem och skola och handleder närmiljön gällande AKK, syn och IKT.

Föreläsningar och kurser arrangerar vi ibland med understöd, ibland som en skräddarsydd fakturerad helhet just för ert daghem eller skola.

Kontakta oss gärna för ett anbud så funderar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Vi ordnar gärna föreläsningar kring till exempel

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel hur ni kan använda bildstöd i dagvård eller skola.

Barns tidiga tal- och språkutveckling och hur man stöder kommunikationen i vardagen

 • iPad / Pekplatta
  o Appar för olika målgrupper
  o iPad allmänt
  o iPad i specialundervisning
  o iPad som kommunikativt, pedagogiskt och strukturellt hjälpmedel
  o AKK och specialpedagogik
  (Widgit Go, och Go Talk Now)
 • PC/Mac
  o Pedagogik
  o Alternativa verktyg för PC/Mac
  (t.ex. Stava Rex, Spell Right, Saida och talsynteser)
 • AKK och specialpedagogik
  o AKK och specialpedagogik:
  (SymWriter, In Print, Widgit Online, Grid2 och Grid3)

Socialt samspel i daghem

Struktur på daghem

Bygga relationer via ansvar och bemötande

Frihet med regler i bemötande av barn på eftis

Kontakt

  • Johan Palmén

  • tfn:
   044 788 3776

  • Johan jobbar på Datateket i Helsingfors

  • Kontakta
  • Michaela Holm

  • tfn:
   050 400 2070

  • Kontakta
  • Misa Möller

   Synpedagog

  • tfn:
   044 788 6013

  • Kontakta
  • Siv-Britt Häggman

  • tfn:
   050 540 0265

  • Siv-Britt jobbar på Datateket i Vasa

  • Kontakta