Simskolor

Alla behöver kunna simma!

Vi ordnar simskolor året om både i simhall och på stranden. Våra kunniga utbildade simlärare och lekledare ansvarar för att simundervisningen är högklassig både vad gäller innehåll och säkerhet.

Sommarsimskola och vintersimskola

Våra simskolor på stranden präglas av lek på stranden varvat med lekbetonad simundervisning i vattnet. Är det kallt vatten leker vi mera på land och simmar kortare stunder och under varma sommardagar är simstunden längre. Våra hallsimskolor pågår under höst, vinter och vår och präglas även de av lekfull simundervisning.

I dagens prestationsinriktade samhälle är vi på Folkhälsan måna om att barn ska få vara barn och små barn leker. Forskning visar att barn lär sig bäst via leken och en positiv sinnesstämning är avgörande för en lyckad inlärning.

Du kan redan nu skapa ett konto i kurssystemet och sätta till barnet i kontot för att underlätta anmälan på anmälningsdagen. Folkhälsans kurssystem hittar du här.

Välj region och visa simskolor nära dig

Välj din region för att visa simskolor som ordnas på den platsen. Genom att klicka på en av simskolorna får du upp mer information om simskolan samt när anmälningen öppnar. Om du har frågor beträffande simskolan och anmälan, kontakta den ansvariga arrangören för simskolan. Du hittar kontaktinformationen genom att klicka på kursens namn.

Frågor och svar

Vi arrangerar lek & plaskgrupper för 2-5 åringar där en förälder i allmänhet också deltar.
Den nedre åldersgränsen för simskola är vanligtvis 5 år, men variationer kan förekomma då det är den lokala Folkhälsanföreningen som i sista hand avgör åldersgränsen för gruppen.

Nej det måste du inte, men du kan få simskoleavgiften till ett nedsatt pris och du kan få förkörsrätt till att anmäla ditt barn till simskolan om du är medlem i den lokala Folkhälsanföreningen som ordnar simskolan.

Folkhälsan ordnar simskolor runt om i hela Svenskfinland. Genom att klicka på regionsväljaren här hittar du simhall eller strand nära dig där vi ordnar simskolor.

Viktigt att veta

Våra lokala föreningar arrangerar simskolorna på frivillig basis. Kontakta den lokala Folkhälsanföreningen som bedriver simskolan nära dig. Vissa Folkhälsanföreningar ger sina medlemmar förkörsrätt till simskolan.

Kontakt

  • Erika Kvarnström

   Koordinerande simlärare Åland

  • tfn:
   018 527 042

  • Kontakta
  • Mari-Sofi Johansson

   Sim- och aktivitetskoordinator i Åboland

  • tfn:
   040 843 3713

  • Kontakta
  • Anna Fröding

   Simkoordinator Österbotten

  • tfn:
   044 788 6034

  • Kontakta
  • Maria Hammarberg

   Simkoordinator, motionsgrupper i huvudstadsregionen, kontaktperson för Rörelsekvarten i Nyland

  • tfn:
   044 788 6021​

  • Kontakta