Minerva eftis

Folkhälsan kan tyvärr inte starta eftermiddagsverksamheten i Minervaskolan för läsåret 2019–2020.

Ta kontakt

Uppdaterad: Fredag 9.8.2019 kl. 17.00

Plats: Minervaskolan
Adress: Apollogatan 12, 00100 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab

Trots omfattande rekryteringsinsatser har Folkhälsan inte lyckats anställa ett behövligt antal ledare för att kunna inleda eftermiddagsverksamheten på Minervaskolan som planerat.

Helsingfors stad har lyckats hitta en ersättande servicearrangör så att verksamheten trots detta kan starta som planerat 13.8.2019. Servicearrangören driver även andra eftermiddagsklubbar i Helsingfors.

Nano lasten ja nuorten kerhotoiminta startar eftermiddagsverksamheten i Minervaskolan på tisdag 13.8.2019. Eftermiddagsverksamheten ordnas precis som tidigare i skolans lokaler.

Verksamheten i denna eftermiddagsklubb förverkligas på både svenska och finska.

Mera information:

Folkhälsan Välfärd
Leena Wallin-Oinonen
Tfn 044 788 5976
lena.wallin-oinonen@folkhalsan.fi

Helsingfors stad
Jenni Tirronen
Tfn 09 310 73014
jenni.tirronen@hel.fi

Nano
Riia Luoma
Tfn 050 309 4800
riia.luoma@nanokerhot.fi

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Helsingfors stads sidor.