Cygnaeus eftis

Hälsofrämjande eftis i Cygnaeus skola i centrum av Åbo.

Ta kontakt

Hälsofrämjande eftiset besöks av ca 50 barn som går i klass 1 och 2. Vi erbjuder en planerad, avkopplande, trygg verksamhet med daglig utevistelse. Vi är 5 ledare med mångsidigt kunnande och erfarenheter.

Tid: Skoldagar kl.12.00-17.00
Plats: Cygnaeus skola
Adress: Mariegatan 7, 20100 Åbo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Sarah Kåll-Virtanen
Telefon: 040 506 6685

Pris

92 euro per månad (-> kl. 15.00) 
110 euro per månad ( ->kl. 17.00)

Cygnaeus eftis är ett diplomerat hälsofrämjande eftis. För att bli diplomerat krävs att personalen deltar på gemensamma fortbildningsträffar, jobbar enligt 5-stegsmodellen och gör upp en handlingsplan och arbetar enligt den. Våra teman är aktivitet och avslappning. Barnen har möjlighet att delta i ledd motionsverksamhet inomhus två dagar i veckan, samt ledd och fri lek och rörelse ute på skolgården dagligen. En rörelseplan är uppgjord för rörelseverksamheten. Vi erbjuder också barnen lugna stunder varje dag genom chilla, högläsning och pyssel. Vi strävar också efter att integrera små lugna stunder i den dagliga verksamheten bl.a. genom högläsning vid ritbordet eller massage vid legobordet.

Vi vill erbjuda barnen en trygg och trivsam miljö för såväl lek som vila. Barnens individuella behov och önskemål beaktas i verksamheten. Barnen delas dagligen in i mindre grupper för olika verksamhet. I de mindre grupperna kan varje barn beaktas enskilt och få mer uppmärksamhet av oss ledare. Våra familjer är bosatta i Åbo med barn i klass 1 och 2 i Cygnaeus skola. Vi strävar till ett gott samarbete med föräldrarna och ordnar en Öppet hus-dag per läsår då föräldrarna får vara med under eftisdagen.

På skolgården finns en fotbollsplan och en bollrink, två klätterställningar och två sandlådor. En stor sandplan gör det möjligt att leka brännboll och motsvarande gemensamma lekar ute på gården. Skolan har en festsal och en bollsal som eftis får använda två gånger i veckan. I närheten finns även en park vi leker i. Eftiset strävar efter att vara ute så mycket som möjligt, men vi erbjuder också stunder inne där det bl.a. finns möjlighet till läxläsning. Vi har också alltid papper, pennor och andra material framme för barnen att fritt använda.

På vintern får barnen åka pulka i Puolalaparken som ligger nära skolan. Skridskoåkning är möjligt på Barkplanen, en dryg kilometer bort.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Åbo stads webbsidor.

Ansökan om sänk kundavgift eller befrielse kan göras med blankett på Åbo stads webbsidor.

Kontakt

    • Cygnaeus eftis

    • tfn:
      040 506 6685

    • Kontakta