Daghemmet Villekulla

Daghemmet Villekulla i Valkeala, Kouvola erbjuder språkberikad småbarnspedagogik och förskola . Daghemmet har plats för 84 barn och är servicesedelproducent för Kouvola stad.

Folkhälsan Villekulla

Tid: Vardagar kl. 7–17 (vid överenskommelse 6.30-17)
Adress: Ahomutka 1-3, 45360 Valkeala
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Minna Vaitinen
Telefon: 050 5098 709

Folkhälsan Villekulla är Folkhälsans nyaste daghem, som inlett processen att bli ett hälsofrämjande daghem. I ett hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det här ger oss en röd tråd i verksamheten. Vi erbjuder en trygg, lugn och mångsidig uppväxtmiljö, där barnet får växa, uppleva och lära sig både som individ och som medlem i gruppgemenskapen.

Målet med den språkberikade verksamheten är att ge barnen möjlighet att bekanta sig med ett nytt språk och lära sig grunderna i det samt att skapa en positiv attityd gentemot språket genom trevliga upplevelser. Det ger stöd för inlärningen i vardagen och skapar en stark grund för språkinlärningen i framtiden. Vi i personalen talar både finska och svenska med varandra och med barnen. En viktig del av vår verksamhet är att bevara och uppmärksamma den finlandssvenska kulturen och traditionerna, vilket vi gör bland annat genom olika fester och stunder tillsammans med familjerna.

I vår verksamhet leker vi mycket ute och använder den närliggande miljön. Vi värdesätter och ger också tid för barnets fria lek, som vi anser viktig för barnet.

Varje barn har en egen egenvårdare. Vi vill att starten ska bli trygg för barnet och familjen och planerar därför inskolningstiden, ”mjuklandningen”, tillsammans med vårdnadshavarna. Före starten kommer vi gärna på besök hem till er, eftersom det är lättare för barnet att bekanta sig med egenvårdaren när miljön känns bekant och trygg.

Hur kan mitt barn få en plats på Folkhälsan Villekulla?

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken via Kouvola stad, eller börja med att ta kontakt med enhetschefen på daghemmet (kontaktuppgifter nedan).

Ansök om en plats på Folkhälsan Villekulla med Kouvola stads ansökningsblankett. Du kan be om blanketten på Villekulla eller skriva ut den från stadens sidor. För att få en plats på Villekulla bör familjen även ansöka om servicesedel från Kouvola stad. Information om avgifterna hittar du här.