Daghemmet Trollebo

Vi är ett glatt gäng med ca 60 barn och 10 pedagoger. Vi erbjuder både svenskspråkig dagvård, språkbad och förskoleundervisning.

Folkhälsans daghem Trollebo

Tid: Vardagar kl. 7–17. I juli är vi på semester och daghemmet är stängt.
Adress: Kannistonkatu 5, 04260 Kervo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Tiina Aho
Telefon: 044 788 1058

Trollebo är ett svenskspråkigt daghem med förskola för svensk- och finskspråkiga barn från Kervo och närliggande kommuner. För finskspråkiga barn är verksamheten språkbadsinriktad, vilket betyder att barnet tillägnar sig språkbadsspråket i naturliga och vardagliga situationer.

Daghemmet ligger väldigt centralt, med bra kollektivtrafikförbindelse. Svenskbacka skola med klasserna 1–6 finns i samma byggnad, så vi har ett smidigt samarbete med skolan.

Trollebo är ett hälsofrämjande daghem. Som hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det tar vi med oss i all verksamhet på daghemmet. Vi prioriterar det svenska språket, social och emotionell hälsa och natur och miljö.

Varje barn har en egen egenvårdare. Vi vill att daghemsstarten ska bli bra för barnet och familjen, så vi satsar på att planera inskolningstiden, ”mjuklandningen”, tillsammans med föräldrarna. Före starten kommer vi gärna hem till er på besök, eftersom det är lättare för barnet att bli bekant med egenvårdaren när miljön känns bekant och trygg.

Språk. På Trollebo arbetar vi med språklek, sagor, rim, ramsor och drama. Vi sjunger och musicerar dagligen. Vi satsar mycket på det svenska språket och på smågruppsverksamhet.

Natur. Trollebo är ett Grön flagg-daghem och barnen får regelbundet ta del av Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet i den närliggande skogen. Trollebo fick hållbar Grön flagg våren 2016 för sitt miljövänliga arbete.

Social och emotionell hälsa. Vi jobbar med att förstå andras känslor, behärska våra egna känslor och empati. Vi handlar enligt vår mobbningsförebyggande handlingsplan vid konflikter och möjlig mobbning.

Digitalisering. Lärplattorna används mångsidigt bland annat för att söka information, sagotering, göra små filmsnuttar, pedagogiska appar och dokumentering.

Daghemmet har en aktiv föräldragrupp.

Fyll i ansökningsblankett här.

Kontakt

  • Tiina Aho

   Daghemmet Trollebo, Enhetsansvarig

  • tfn:
   044 788 1058

  • Kontakta