Hållbart på menyn Åland

Hållbart på menyn - Åland

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland startade i februari 2024 upp projektet “Hållbart på menyn Åland” som pågår fram till augusti 2026. Hållbart på menyn finns också som projekt på fastlandet inom Folkhälsans förbund (2023 – 2025).

Unga på Åland behöver få bättre förutsättningar för hälsosamma och hållbara matvanor, och i förlängningen en god hälsa på alla plan. Hälsa i skolan-undersökningen visar att många åländska ungdomar, precis som ungdomar i övriga västvärlden och på fastlandet, följer ett kostmönster som inte är gynnsamt för hälsa och hållbarhetsmål.

Målgruppen för projektet är unga i ålder ca 16–20 vilka nås genom utbildningar och ungdomsverkstäder och ska få ökade möjligheter till hälsosamma och hållbara matvanor samt förbättrad hälsoläskunnighet (förmågan att tillgodogöra sig hälsobudskap). Ökad motivation och positiv attitydpåverkan ska möjliggöra livsstilsförändringar och lärare, pedagoger och andra professionella ska i sitt arbete också få stärkta färdigheter för att kunna motivera och inspirera de unga.

Projektet sker i samarbete med verksamheterna som tillsammans med projektledare skapar material och utbildningstillfällen av olika slag vilka vävs in i undervisning och annan verksamhet. Synlighet på sociala medier skapar dessutom möjlighet till ytterligare synlighet bland unga utanför projektets målgrupp. En förhoppning är att det åländska projektet ska utmynna i underlag till framtida insatser på samma område.

Följ Hållbart på menyn Åland på sociala medier via #hållbartpåmenynåland och via @folkhalsanaland och @folkhalsanung.

Vill du ha ett smakprov?

Följ då våra recept och tips med #HållbartPåMenyn Instagram och Tiktok.

Kontakt

  • Anna-Maria Feldhoffer

   Projektledare Hållbart på menyn

  • tfn:
   +358 457 348 1105

  • Kostvetare & Leg. Näringsterapeut

   Visa mer
  • Kontakta