Doula

Stödperson för dig som väntar barn

Folkhälsans frivilliga doulor är stödpersoner som finns till för dig som väntar barn. Av våra frivilliga doulor kan du få stöd under graviditeten, förlossningen och kort efter att babyn är född.

En doula och en väntande mamma känner barnets sparkar genom att lägga handen på mammans mage.

Någon att prata med

Doulans viktigaste uppgift är att finnas där för dig när du behöver någon att prata med om din förlossning och ditt föräldraskap. Hon kan ge dig information, uppmuntran och komma med på förlossningen i mån av möjlighet. Vi har doulor i Nyland, Österbotten, Åboland och på Åland. Folkhälsan uppbär en avgift på 40 € för att täcka doulans resekostnader. Du kan läsa mera om verksamheten i vår broschyr och i vår doulabok. 

När du kontaktar en doulakoordinator, uppge gärna ditt telefonnummer för att underlätta kontakten.

 

Är du intresserad av att bli doula?

Är du intresserad av graviditet, förlossning och amning? Vill du göra en meningsfull insats för familjer som väntar barn? Kom då med i vår fina gemenskap av drygt 100 frivilliga doulor. Läs mera här.

5 st. i

Frågor och svar

Om du vill ha en doula som stöd, ta kontakt med doulakoordinatorn i den region där du bor. Hon hjälper dig att komma i kontakt med en av våra doulor som du sedan får träffa ett par gånger före förlossningen och åtminstone en gång efter att babyn är född. Våra doulor ger stöd på svenska men kan också många andra språk, hör dig för. Våra doulor gör det här på frivilligbasis och får inget betalt. Folkhälsan uppbär en avgift på 40 € för att täcka doulans resekostnader. Vi samarbetar aktivt med Förbundet för Mödra- och skyddshems medlemsföreningars frivilliga doulor.

Du kan ta kontakt när du vill under graviditeten. Vi rekommenderar att du tar kontakt ett par månader före beräknat förlossningsdatum. I juni och juli förmedlar vi inte doulor, så ta kontakt med oss senast i maj om du har beräknad tid under sommaren.

Nej, alla våra doulor jobbar frivilligt och väljer själva när de har möjlighet att finnas till hands som doula för en familj.

Javisst, förlossningssjukhusen är positivt inställda till doulor. Man får ha två stödpersoner med sig i förlossningen.

Kontakt

  • Mariette Pontán

   Ansvarig för doulaverksamheten, doulakoordinator i Nyland

  • tfn:
   044 788 3666

  • Kontakta
  • Victoria Björk

   Doulakoordinator i Österbotten

  • tfn:
   044 788 3709

  • Kontakta
  • Liisa Jungar

   Sakkunnig i hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer & doulakoordinator i Åboland

  • tfn:
   044 488 30 78

  • Kontakta
  • Pernilla Löfs-Grankulla

   Handledare, Österbotten

  • tfn:
   044 488 3060

  • Kontakta
  • Linda Adolfsson

   Koordinator för familjer & relationer, Åland

  • tfn:
   018 527 038

  • Ansvarar för föräldrastödet inom Folkhälsan på Åland, t.ex. doula- och familjecaféverksamheten, mammagrupperna, COPE och FamiljeKraft-lägren.

   Visa mer
  • Kontakta