Motionsgrupper för specialgrupper

Motion för dig med särskilda behov

Fysisk aktivitet är så gott som alltid bra för hälsan oavsett ålder, funktionsförmåga och tillstånd. Ibland kan det vara så att du är i behov av särskilt stöd då det gäller motion.

Det kan handla om att du på grund av sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller något annat särskilt behov har svårt att delta i allmänna motionsgrupper. Då är det viktigt att du hittar trygga motionsformer, som främjar hälsan och funktionsförmågan utgående från ditt särskilda behov. 

Välj region och visa motionsgrupper

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Kontakt

  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i arbetsvälbefinnande

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta