Motionsgrupper för seniorer

Rörelseglädje genom åren

Folkhälsan erbjuder olika former av motionsgrupper med fokus på balans, muskelstyrka och rörlighet. Du kan delta i promenadgrupper, balans-och styrketräningsgrupper eller i annan form av fysisk aktivitet och rörelse som ordnas i alla regioner. Grupperna leds av inspirerande ledare.

Seniorer som deltar i Folkhälsans motionsgrupp

Om du vill komma igång, börja röra på dig regelbundet eller prova på något nytt hittar du säkert det som passar dig under det stora utbudet av grupper Folkhälsan erbjuder för seniorer. I flera kommuner finns det redan etablerade motionsgrupper och dem hittar du genom att klicka på "Välj din region". 

Välj region och visa motionsgrupper för seniorer

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Projekt inom rörelseglädje

Vi ordnar lättillgängliga och kostnadsfria aktiviteter med låg tröskel. Naturen är en viktig del i projektet och därför ordnas en hel del aktiviteter utomhus i målgruppens närmiljö. Psykomotorik och socialt umgänge är andra centrala delar av projektet.

Målet med projektet är att aktivera målgruppen – helsingforsbor i åldern 65 och äldre – genom att erbjuda olika motionsformer och vägleda dem till fortsatta aktiviteter. Konceptet går ut på att Folkhälsan startar lokala gruppverksamheter och om vi ser att det finns en efterfrågan på verksamheten, försöker vi hitta samarbetspartners som har möjlighet att ta över verksamheten. Detta för att också efter projekttiden kunna erbjuda de äldre intressanta aktiviteter. Under första projektperioden ordnades bl.a. en stolgymnastikgrupp i Nordsjö. Gruppen var väldigt omtyckt och det fanns en tydlig efterfråga på sådan typs verksamhet i området. Vi är väldigt glada att Folhälsanföreningen i östra Helsingfors tagit över gruppen från och med hösten 2023. I och med detta får gruppen en naturlig fortsättning också efter projekttiden.

Projektet körde i gång på våren 2022 tack vare finansiering av Helsingfors stad. Projektet startade för att aktivera Helsingforsbor i åldern 65+ efter coronapandemin. Fokus ligger på deltagarnas styrkor och möjligheter. Vid panering av aktiviteterna har vi ett nära samarbete med deltagarna som har möjlighet att påverka vad som ordnas. Prova på-aktiviteterna har varit mycket populära, där deltagarna har möjlighet att prova på nya aktiviteter för att hitta nya motionsformer.

Första projektperioden 2022–2023 var väldigt lyckad och möjliggjorde över 150 träffar med olika aktiviteter. Vi har provat på många trevliga aktiviteter så som padel, snöskovandring, yoga, asahi, linedance, utflykter och olika typs promenader. På grund av en stor efterfrågan och ett lyckat första år fick vi finansiering för ett år till och just nu är andra projektåret 2023–2024 med verksamhet i Munksnäs, Drumsö och östra Helsingfors.

Länkar och tips

Här hittar du länkar och tips

Kontakt

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Annette Sandelin

   koordinator, Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta
  • Annette Hagman

   Aktivitetslots för seniorer, stöd för närståendevård på Åland

  • tfn:
   018 527 063

  • I mitt arbete som aktivitetslots hjälper jag gärna dig som känner dig ensam, har svårt att hitta en meningsfull aktivitet eller har problem med att välja i det utbud av aktiviteter som finns. Hjälpen är avgiftsfri och riktar sig till alla åländska seniorer. Jag ansvarar även för stödet till närståendevårdare vid Folkhälsan på Åland. Ta kontakt om du har frågor, idéer eller annars bara vill prata.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Malin Grönros

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa, Nyland

  • tfn:
   044 788 5971

  • Kontakta