Motionsgrupper för seniorer

Rörelseglädje genom åren

Folkhälsan erbjuder olika former av motionsgrupper med fokus på balans, muskelstyrka och rörlighet. Du kan delta i promenadgrupper, balans-och styrketräningsgrupper eller i annan form av fysisk aktivitet och rörelse som ordnas i alla regioner. Grupperna leds av inspirerande ledare.

Seniorer som deltar i Folkhälsans motionsgrupp

Om du vill komma igång, börja röra på dig regelbundet eller prova på något nytt hittar du säkert det som passar dig under det stora utbudet av grupper Folkhälsan erbjuder för seniorer. I flera kommuner finns det redan etablerade motionsgrupper och dem hittar du genom att klicka på "Välj din region". 

Välj region och visa motionsgrupper för seniorer

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Länkar och tips

Här hittar du länkar och tips

Kontakt

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Koordinator Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Annette Sandelin

   koordinator, Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta
  • Annette Hagman

   Aktivitetslots för seniorer, stöd för närståendevård på Åland

  • tfn:
   018 527 063

  • I mitt arbete som aktivitetslots hjälper jag gärna dig som känner dig ensam, har svårt att hitta en meningsfull aktivitet eller har problem med att välja i det utbud av aktiviteter som finns. Hjälpen är avgiftsfri och riktar sig till alla åländska seniorer. Jag ansvarar även för stödet till närståendevårdare vid Folkhälsan på Åland. Ta kontakt om du har frågor, idéer eller annars bara vill prata.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Malin Grönros

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa, Nyland

  • tfn:
   044 788 5971

  • Kontakta